Δράσεις στήριξης Επιχειρηματικότητας στη Δυτ. Ελλάδα

Δράσεις στήριξης Επιχειρηματικότητας στη Δυτ. Ελλάδα

Καλά νέα Πολύ σύντομα η ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής

Αποτελέσματα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Αποτελέσματα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ά Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για τον

Νέα παράταση για το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Νέα παράταση για το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Νέα παράταση υποβολής προτάσεων για τον Α΄ κύκλο του προγράμματος Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων