ευρωπαϊκά νέα

Το GreenVET και η πράσινη εργασία 1

Το GreenVET και η πράσινη εργασία

Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε πλήρη ισχύ και τον Πράσινο Μετασχηματισμό να διατρέχει όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο άνοιγμα δρόμων στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό σε πράσινες δεξιότητες που αναδεικνύουν τη νέα πράσινη τακτική. Για αυτό τον λόγο, στο έργο GreenVET, προσβλέπουμε […]

Το GreenVET και η πράσινη εργασία Read More »

Πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού: διαδραστικός χάρτης του AGORA 2

Πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού: διαδραστικός χάρτης του AGORA

Ως μέρος της σύμπραξης του έργου Erasmus+ KA2 AGORA, παρουσιάζουμε τον διαδραστικό χάρτη AGORA, ένα νέο εργαλείο που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να αναδείξει ποικίλες πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Με βάση τους ορισμούς και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ και το

Πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού: διαδραστικός χάρτης του AGORA Read More »

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο i-SCHOOL 3

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο i-SCHOOL

Οι εταίροι του έργου i-SCHOOL ταξίδεψαν το διήμερο 9-10 Μαΐου στην Κύπρο, για την τελευταία δια ζώσης συνάντηση του έργου. Συζήτησαν όλη την πορεία του και καθόρισαν τα επόμενα βήματα του τελευταίου μήνα της υλοποίησής του. Έγιναν παρουσιάσεις των τελικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στα παραδοτέα του έργου, και επισημάνθηκαν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο i-SCHOOL Read More »

Πρακτικές ενσυνειδητότητας featured

Πρακτικές ενσυνειδητότητας: Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του έργου Sun in the Age

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (LTTA) στο Reus της Ισπανίας είναι μια δραστηριότητα που η υλοποίησή της  προβλέπεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνδυαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους. Η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου DomSpain. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη βασική δομή και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των

Πρακτικές ενσυνειδητότητας: Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του έργου Sun in the Age Read More »

Στα βήματα του QUAHVET 4

Στα βήματα του QUAHVET

Το QUAHVET, το πρόγραμμά μας στα πλαίσια του Erasmus+ που έχει ως σκοπό την ενημέρωση και παρότρυνση των μαθητών να επιλέξουν για την επαγγελματική τους εκπαίδευση σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων για την ενίσχυση της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού, διανύει ήδη τους πρώτους μήνες ζωής του. Στην παρούσα φάση

Στα βήματα του QUAHVET Read More »

FOCUS: Δημιουργώντας συμπεριληπτικές τάξεις ξένων γλωσσών 5

FOCUS: Δημιουργώντας συμπεριληπτικές τάξεις ξένων γλωσσών

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών σήμερα είναι το φράγμα που δημιουργούν οι μαθησιακές δυσκολίες. Μαζί με τα προβλήματα για τα οποία τα παιδιά πρέπει να λάβουν βοήθεια, πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσο εύκολα μπορούν οι τάξεις να χωριστούν ακούσια, σύμφωνα με τις ικανότητες, και επομένως, να δημιουργηθεί

FOCUS: Δημιουργώντας συμπεριληπτικές τάξεις ξένων γλωσσών Read More »

Ένα Δημιουργικό Πολιτιστικό Πράσινο INTERACTION 6

Ένα Δημιουργικό Πολιτιστικό Πράσινο INTERACTION

Καθώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν δράσεις στον δημιουργικό τομέα έτσι ώστε να μην μείνουν πίσω οι επαγγελματίες του. Καλλιτέχνες και δημιουργοί έπρεπε να ανανεώσουν τις ικανότητές του με νέες και καινοτόμες πράσινες δεξιότητες. Και τι πηγαίνει χέρι με χέρι με την καλλιτεχνία και τη δημιουργικότητα; Ο πολιτισμός.

Ένα Δημιουργικό Πολιτιστικό Πράσινο INTERACTION Read More »

Climate Justice Living Lab: Ένα πράσινο ζωντανό εργαστήρι 7

Climate Justice Living Lab: Ένα πράσινο ζωντανό εργαστήρι

Καθώς η κλιματική αλλαγή, στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης, όλο και χειροτερεύει, κρίνεται απαραίτητο να επιβληθούν άμεσες αλλαγές σε όλους τους τομείς εργασίας, διαχείρισης και εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ της πραγματικότητας που γνωρίζαμε και των νέων δεδομένων όπου είναι εμφανές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία,

Climate Justice Living Lab: Ένα πράσινο ζωντανό εργαστήρι Read More »

Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας 8

Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003), η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ορίζεται ως «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν

Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας Read More »

Ξεπερνάμε τα εμπόδια της ένταξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά εργασίας 9

Ξεπερνάμε τα εμπόδια της ένταξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά εργασίας

Ενώ η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα γίνεται ολοένα πιο εμφανής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EEK), λίγη προσοχή έχει δοθεί στο πώς άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν και να επιτύχουν σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην ΕΕΚ, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλά

Ξεπερνάμε τα εμπόδια της ένταξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά εργασίας Read More »

Scroll to Top