διαδικτυακή συνάντηση για το InclEUsion featured

Διαδικτυακή συνάντηση για το InclEUsion

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έργο inclEUsion. Το Έργο InclEUsion απευθύνεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων, που συμμετέχουν σε δράσεις μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

2ο newsletter του Έργου Slow Learning featured

Το 2ο newsletter του Έργου Slow Learning

Το Slow Learning είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+, που εστιάζει στην εκπαίδευση καθηγητών πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσουν τις παιδαγωγικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας. Τα άτομα