Ευρωπαϊκό πρόγραμμα JOPAPP KA2

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα JOPAPP KA2

Το JOPAPP είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από πέντε εταίρους. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη

people-walking-in-city

Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην ΕΕ

Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων  Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε την οδηγία, η οποία προτάθηκε στις 26 Απριλίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο,