Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα-featured

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, εδραιώνει την παρουσία της ολοένα και περισσότερο .  Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα όμως, ακόμη αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της

το crowdfunding στην Ελλάδα-featured

Το crowdfunding στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης, η άντληση χρηματοδότησης για νέες επιχειρήσεις ήταν σχεδόν αδύνατη. Οι τράπεζες, λόγω έλλειψης ρευστότητας, έπαψαν να δανείζουν και η εύρεση επενδυτών στην

Featured image SlowLearning interviews

Ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις του SlowLearning

  Ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτών πληροφορικής, σε όλες τις χώρες των εταίρων (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία), του Έργου SlowLearning. Η έρευνα διεξήχθη, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες και

child reading a book featured

Μαθητές και μαθησιακή διαδικασία

Οι μαθητές σήμερα χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη ετερογένεια, ως προς την επίδοση, το επίπεδο των ικανοτήτων και δυνατοτήτων και το ατομικό ενδιαφέρον για μάθηση. Ο αριθμός των μαθητών που απομπλέκονται