Παιδική Προστασία

Παιδική Προστασία 1

Η Πολιτική Προστασίας του Παιδιού της p-consulting.gr, αποτελείται από διάφορα στοιχεία, όλα με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών και των νέων.

Η κακοποίηση και η παραμέληση των παιδιών αποτελεί παγκόσμια ανησυχία. Η παιδική κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση ενός παιδιού, αποτελούν παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κάθε είδους παραβίαση και κακοποίηση, σωματική ή ψυχολογική, αποτελεί εμπόδιο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική ανάπτυξη του.

Η p-consulting.gr, μέσω της συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκά έργα και σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης αυτών, λειτουργεί  σύμφωνα με τις πέντε βασικές κατευθυντήριες αρχές για την προστασία του παιδιού.

 • Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση παιδιών.
 • Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Αντίληψη του παιδιού ως την πρώτη προτεραιότητα.
  Κατά την αντιμετώπιση όλων των εντοπισμένων ή ύποπτων περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης, η σωματική και ψυχική ασφάλεια και υγεία του παιδιού αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα.
 • Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των παιδιών
  Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των παιδιών, σχετικά με τα δικαιώματά τους, την προσωπική τους ασφάλεια και τα βήματα που μπορούν να κάνουν, εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη.
 • Προστασία του παιδιού στην εταιρεία
  Ενσωμάτωση της παιδικής προστασίας σε όλες τις πτυχές της οργανωτικής μας στρατηγικής,  των δομών και των πρακτικών εργασίας.

Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή ή συμμετέχουν στις δραστηριότητες της p-consulting.gr, υπάρχουν στα πλαίσια ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν πνευματικά και συναισθηματικά. Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η p-consulting.gr, περιέχουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλατφόρμες που προορίζονται για παιδιά, ανεπτυγμένα από την ίδια. Μέσω αυτών, τα παιδιά όχι μόνο αποκτούν γνώση πάνω στο θέμα του εκάστοτε προγράμματος, αλλά έρχονται και σε επαφή με τις αξίες της φροντίδας, της ενσυναίσθησης, της συντροφικότητας και της αυτόπροστασίας. Δημιουργούν έτσι μία αντίληψη ως προς τυχόν κινδύνους, αλλά και τα βήματα που μπορούν να κάνουν, εάν αυτοί παρουσιαστούν.

Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσει με τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία, παρατηρώντας και κατανοώντας περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η ομάδα της p-consulting.gr θα πρέπει να αναφέρει ύποπτα περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών. Κάθε φόρα που το προσωπικό αντιλαμβάνεται ότι ένα παιδί υποφέρει ή διατρέχει κίνδυνο κακοποίησης ή παραμέλησης, το αναφέρει στην Διοίκηση της p-consulting.gr.  Οποιαδήποτε αναφορά και ύποπτο περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών εξετάζεται, αξιολογείται και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Νόμο.

Η εταιρεία p-consulting.gr, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγίες, με τα οποία μεριμνά για την διευθέτηση θεμάτων παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης ενός παιδιού ή άμεσης προστασίας παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση

Scroll to Top