συμβουλευτική

start-ups

mentoring

coaching

business plan

marketing plan

…Η Ανάλυση και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης και η Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου βελτίωσης και ενδυνάμωσης, προσαρμοσμένου στις εκάστοτε ανάγκες,…

contact-circle-2

Η π-consulting παρέχει ένα ευρύ φάσμα Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από την Οριοθέτηση του προβλήματος, την Αξιολόγηση των διαθέσιμων λύσεων, τον Εντοπισμό των κατάλληλων μέσων, μέχρι και τη λήψη Απόφασης προς υλοποίηση. Η λήψη της απόφασης γίνεται με όσο το δυνατόν απλοποιημένη και άμεση διαδικασία τονώνοντας παράλληλα την αυτενέργεια του πελάτη.

Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος και με τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικότητας, η π-consulting ενεργεί για την ανάδειξη του επιχειρηματικού πνεύματος του πελάτη μέσω της ολιστικής προσέγγισής του.

Νέα

σχετικά με την επιχειρηματικότητα

Το πλέγμα των υπηρεσιών μας προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την ανάγκη που προκύπτει από το στάδιο του Εντοπισμού έως την παρακολούθηση της Υλοποίησης.

Τα στελέχη της π-consulting θα σας δώσουν άμεση και αποτελεσματική λύση στην υιοθέτηση επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Η επιτυχία αυτή έγκειται στη συνεχή και εκτενή παρακολούθηση των οικονομικών και επενδυτικών συνθηκών που αλλάζουν διαρκώς και αποτελούν το κύριο πεδίο διαφαινόμενων ευκαιριών.

  • σκεφτόμαστε

  • ελέγχουμε

  • ψάχνουμε

  • προτείνουμε λύσεις...

Έργα

σχετικά με την επιχειρηματικότητα