Ημερίδα για τη φροντίδα στην άνοια και το ρόλο των περιθαλπόντων - DCARE

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε για τη σημερινή ημερίδα;(Απαιτείται).
Μείνατε ικανοποιημένος/η από τη διοργάνωση της ημερίδας;(Απαιτείται).
Μείνατε ικανοποιημένος/η από τις παρουσιάσεις;(Απαιτείται).
Scroll to Top