Δημιουργία εφαρμογής για κινητά

Η p-consulting, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Jopapp, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, η οποία θα διευκολύνει τις προσπάθειες των σπουδαστών για εύρεση μιας θέσης εργασίας στο εξωτερικό. Η ανάπτυξης της εφαρμογής προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες, όταν και θα παρουσιαστεί επίσημα στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, κατά το  τελικό συνέδριο του έργου (6 Σεπτεμβρίου 2017)

Το ευρωπαϊκό έργο JOPAPP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από φορείς και οργανισμούς 5 ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βέλγιο και Λιθουανία). Βασικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των σπουδαστών, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής του μοντέλου και εργαλείου JOPAPP, για την υλοποίηση της διαδικασίας της τοποθέτησης σε θέση εργασίας, κατά την οποία οι σπουδαστές εκπαιδεύονται για μια περίοδο, δουλεύοντας σε μια επιχείρηση του εξωτερικού.