Δημήτρης Π. Κουγιάς

…δημιούργησε, δούλεψε, ενέπνευσε…

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Οι σπουδές του τον οδήγησαν μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς αποφοίτησε από το τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αφού εργάστηκε σε τμήματα πωλήσεων γνωστών τραπεζών στο κλεινόν άστυ, αποφάσισε να πάρει το δρόμο της επιστροφής, ούτως ώστε να συνεισφέρει με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισε στην τοπική οικονομία.

Συνεργαζόμενος με φορείς του Δημοσίου Τομέα, εργάστηκε ως σύμβουλος υποστήριξης σε πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 & 2007-2013 (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Βοήθεια στο Σπίτι/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Αστικές Αναπλάσεις Δήμων ΠΔΕ, Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης), με κύριο έργο τον έλεγχο και την παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των εν λόγω πράξεων, από την ένταξη έως και τη διαχειριστική ολοκλήρωσή τους.

Διαθέτει εμπειρία στην προετοιμασία και σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων, στα πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μιλά άπταιστα αγγλικά και κατέχει καλές γνώσεις γερμανικών και ιταλικών.

Η εμπειρία που έχει αποκτήσει από την πρότερή ενασχόλησή του, έχει συνδράμει στην πλέον αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, έχει ενισχύσει τις συμβουλευτικές του ικανότητες και έχει παράσχει μία καλή δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.