Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική 2

Η p-consulting.gr αποδέχεται την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική που βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η p-consulting.gr, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα, αναγνωρίζει την υποχρέωση της και αποδέχεται τις ευθύνες της για τις δραστηριότητες της, με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητάς της στο φυσικό περιβάλλον συνιστά συνεχή διαδικασία η οποία εξελίσσεται κάθε χρόνο.

Οι βασικοί άξονες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της p-consulting.gr:

 • Υπευθυνότητα στη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.
 • Συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογή μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Ελαχιστοποίηση αρνητικών συνεπειών λειτουργίας των συσκευών και υπολογιστών, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής τους.
 • Ενθάρρυνση του προσωπικού της, προς την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
 • Ενεργή συμμετοχή σε οργανισμούς που προωθούν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που προωθούν την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα και τη μείωση δημιουργίας αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Συνεχής ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα και να υιοθέτηση νέων «πράσινων» πρακτικών.
 • Σχεδιασμός – ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη την, όσο το δυνατόν, χαμηλότερη εκπομπή CO

Η p-consulting.gr πιστεύει:

 • στην προστασία του περιβάλλοντος,
 • στην πρόληψη της ρύπανσης,
 • στη βιώσιμη χρήση πόρων και
 • στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Η p-consulting.gr δεσμεύεται για:

 • Τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και τη διαρκή βελτίωσή της, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.
 • Την παροχή των απαραίτητων πόρων και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών, προκειμένου το Σύστημα Διαχείρισης να βελτιώνεται συνεχώς.

Η p-consulting.gr εφαρμόζει τα παρακάτω:

Γραφείο & Καθημερινότητα:

 • Eξ αποστάσεως εργασία
  Η p-consulting.gr εφαρμόζει την πρακτική της εξ αποστάσεως εργασίας, μειώνοντας έτσι την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την εκπομπή CO2, που θα απαιτούσαν οι μετακινήσεις αυτές. Παράλληλα μειώνονται οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και άλλους πόρους στις φυσικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • «Πράσινες» προμήθειες
  Δίνεται πάντα προτεραιότητα σε γραφική ύλη και υλικά, για την κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά. Παράλληλα, όλες οι συσκευές προμηθεύονται με βάση την κατανάλωση και προτιμώνται αυτές με την χαμηλότερη κατανάλωση. Οι υφιστάμενες συντηρούνται και αναβαθμίζονται, με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους. Ως εκ τούτου αποφεύγεται η άσκοπη χρήση επιπλέον πλαστικού και άλλων τεχνολογικών αποβλήτων.
 • Έξυπνη εκτύπωση
  Χάρη στην πλήρη ψηφιοποίηση του αρχείου της, η ομάδα της p-consulting.gr έχει καταφέρει να μειώσει στο ελάχιστο την εκτύπωση εγγράφων και άρα την χρήση χαρτιού και μελανιού. Οι μόνες εκτυπώσεις που υλοποιούνται, είναι τα αρχεία των έργων, των οποίων οι Αναθέτουσες Αρχές απαιτούν εκτυπωμένα.
 • Γυαλί, όχι πλαστικό
  Το σύνολο των φιαλών στον χώρο εργασίας προτιμάται να είναι από γυαλί, αντικαθιστώντας τις, σύντομης ημερομηνίας λήξης, πλαστικές φιάλες.
 • Χρήση φυτών εσωτερικού χώρου
  Τα φυτά εσωτερικού χώρου φιλτράρουν και καθαρίζουν τον αέρα. Έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν ως «σφουγγάρια», μειώνοντας κατά 20% τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια και μικρό-σωματίδια που ευθύνονται για αλλεργίες, ευαισθησίες και αναπνευστικά προβλήματα.
 • Φυσικός φωτισμός
  Η 270ο κάλυψη των γραφείων της p-consulting.gr με υάλινες επιφάνειες επιτρέπει την είσοδο άπλετου φυσικού φωτός, απαλλάσσοντας έτσι τον χώρο από την ανάγκη χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα η χρήση τεντών και φυσικού αερισμού επιτρέπει την μείωση κατανάλωσης ρεύματος σε κλιματισμό.

Ψηφιακά:

 • Πλήρης ψηφιοποίηση αρχείου
  Το σύνολο των δεδομένων (αρχεία, έγγραφα, σημειώσεις κ.α.) που χρησιμοποιεί η p-consulting.gr, είναι σε ψηφιακή μορφή στο cloud, επιτρέποντας όχι μόνο την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων μέσω του γρήγορου διαμοιρασμού (sharing) τους, αλλά και την κατακόρυφη μείωση της χρήσης γραφικής ύλης (χαρτί, μελάνι, υλικά εκτύπωσης κλπ.). Έτσι τα αρχεία της εταιρείας είναι προσβάσιμα από παντού και από κάθε ψηφιακή συσκευή, ευνοώντας έτσι την εξ αποστάσεως εργασία.
 • Κλειστές κάμερες
  Όπου δεν κρίνονται απαραίτητες, οι κάμερες απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση εκπομπών CO2.
 • Συνημμένα στα email
  Αν και μεμονωμένα, τα συνημμένα αρχεία παράγουν από ελάχιστο έως μηδαμινό CO2, στο σύνολο τους, οι σχετικές μετρήσεις αυξάνονται. Η p-consulting.gr, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2, χρησιμοποιεί εταιρικό Dropbox και OneDrive για τον διαμοιρασμό των αρχείων της, καθώς και το Google Drive για όποιους συνεργάτες το προτιμούν, μειώνοντας έτσι κατακόρυφα τον αριθμό των συνημμένων.
 • «Πράσινες» ιστοσελίδες
  Το οικολογικό αποτύπωμα μίας ιστοσελίδας εξαρτάται από τον τρόπο γραφής και προσέγγισης του κώδικά της και συγκεκριμένα από την:
  • ποιότητα του κώδικα
  • δομή κώδικα και αρχείων
  • προσβασιμότητα

Η ποιότητα των παραπάνω συνδέεται με την ταχύτητα της εκάστοτε ιστοσελίδας, καθώς και την ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία της. Η απαιτούμενη ενέργεια συνδέεται άρρηκτα με την εκπομπή CO2. Επιπλέον για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την κατασκευή των διαδικτυακών της προϊόντων συμβουλεύεται και αξιοποιεί παγκόσμια εργαλεία όπως τα websitecarbon.com και sustainabledesign.org. Στόχος της, να αναπτύσει διαδικτυακά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον.

Παράλληλα η p-consulting.gr, βάση της περιβαλλοντικής πολιτικής της, συνεργάζεται με μία εταιρεία hosting που διαχειρίζεται φιλικούς στο περιβάλλον servers (https://www.domainmarket.gr/), καταφέρνοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2, μέσω των ιστότοπων που αναπτύσσει.

Τεχνολογία:

 • Παράταση ζωής συσκευών
  Επισκευή και συντήρηση συσκευών, οθονών, καθώς και υπολογιστών και αναβάθμιση αυτών, με στόχο την μείωση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών.
 • Πρόληψη ψηφιακών αποβλήτων (μέσω cloud computing)
  Η p-consulting.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud computing για την αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων της. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλου όγκου αρχείων σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, δίνοντας έτσι την δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό συσκευών. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται κατακόρυφα ο όγκος των αρχείων που αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικές συσκευές και κατ’ επέκταση μειώνεται και ο όγκος των παραγόμενων ψηφιακών αποβλήτων. Ο παραπάνω όρος περιγράφει αρχεία και δεδομένα που μένουν αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικές συσκευές και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή CO2. Ταυτόχρονα όμως υλοποιείται και καθαρισμός αρχείων (διπλότυπων, προηγούμενες εκδόσεις κλπ.) προκειμένου να μειώνεται και ο ίδιος ο όγκος των αρχείων της p-consulting.gr, καθώς μικρότερος όγκος σημαίνει μικρότερη κατανάλωση.  

Ανακύκλωση – Κυκλική οικονομία

 • Χάρτινων συσκευασιών
  Στον χώρο του γραφείου λειτουργεί κάδος ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών.
 • Γραφικής ύλης
 • Μπαταριών
  Όλες οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες και επαναχρησιμοποιούνται. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι πλέον δυνατό, οι μπαταρίες ανακυκλώνονται στον αντίστοιχο κάδο (ΑΦΗΣ) που υπάρχει στο γραφείο.
 • Πλαστικών συσκευασιών – αντικειμένων
 • Καπάκια

Συμμετοχή της εταιρείας σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, επανάχρηση, επισκευή, και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους.

 • Ηλεκτρικών συσκευών

Για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, γίνεται προσπάθεια συντήρησης – επισκευής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι συσκευές αυτές ανακυκλώνονται σε ειδικούς κάδους (βλ. ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, κλπ).

Επαγγελματικά Ταξίδια

 • Προτίμηση μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Προτίμηση σε μέσα σταθερής τροχιάς ή υβριδικά, παρά σε συμβατικά οχήματα.
 • Προσπάθεια συγχρονισμού αεροπορικών ταξιδιών, με στόχο την χρήση όσο το δυνατόν μικρότερου αριθμού οχημάτων.
 • Προτίμηση σε αερογραμμές που έχουν νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης αεροπλάνα (όπως AEGEAN, Lufthansa, κλπ)
 • Χρήση εταιρικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου για επαγγελματικές μετακινήσεις εντός χώρας.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top