Η π-consulting συμμετέχει στο EUVETBiz

Η π-consulting συμμετέχει, μέσω του κ. Παναγιώτη Γ. Αναστασόπουλου (εκπρόσωπου της Ελλάδας στο Δ.Σ. του EFVET), στο Συνέδριο EUVETBiz, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στις 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του European Vocational Skills Week 2016.

2_euvetbiz

Το Συνέδριο εστιάζει:

  • στην ανεύρεση καίριων τομών στην Ευρωπαϊκή πολιτική για τις δεξιότητες και τη μαθητεία, κυρίως μέσω του τρόπου που οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα έρθουν σε ουσιαστική επικοινωνία, για τη μείωση της ανεργίας,
  • στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
  • στην άμβλυνση της διαφοράς ανάμεσα στις δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις και σε αυτές που προσφέρουν οι εν δυνάμει εργαζόμενοι,
  • στις διακρατικές συνεργασίες.

 

3_euvetbiz