Παράταση «Ολοκληρωμένης παρέμβασης για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης»

Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του προγράμματος ορίζεται η 31/12/2015, από 30/6/2015 που ίσχυε έως σήμερα.