Η παρουσία του έργου ACT! στην EU Green Week 2023.

EU Green Week 2023

Η EU Green Week  (Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ) αποτελεί την ετήσια ευκαιρία ώστε να συζητήσουμε, να εξοικειωθούμε ή ακόμη και να γιορτάσουμε την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και να ενθαρρύνουμε κοινότητες και τους οργανισμούς να αναλάβουν ισχυρότερη δράση στο μέλλον για να προστατεύσουμε, να διατηρήσουμε και να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον μας, τόσο για τώρα όσο και για τις μελλοντικές γενιές, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Φέτος το συνέδριο για την EU Green Week, διεξήχθη 06.06.2023 – 07.06.2023 στις Βρυξέλλες και περιείχε συζητήσεις χάραξης πολιτικών, με θέμα “Delivering a Net-Zero World” και εργαστήρια εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προσκεκλημένους ομιλητές από τον κόσμο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και του ακαδημαϊκού χώρου.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην European Commission, όπου περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με σχετικά θέματα όπως η βιοποικιλότητα, η κυκλική οικονομία και η μηδενική ρύπανση.

Την πρώτη ημέρα, οι συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις πολιτικής στους τομείς της βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας και της μηδενικής ρύπανσης. Οι συνεδριάσεις της δεύτερης ημέρας, περιείχαν πιο τεχνικά ή εξειδικευμένα θέματα, που απευθυνόταν κυρίως σε ακροατήριο εμπειρογνωμόνων.

ACT! –  EU Green Week

H p-consulting.gr, ως μέλος του EfVET,  είχε την ευκαιρία να προωθήσει, το έργο ACT! στο οποίο είναι εταίρος στην EU Green Week. Αποστολή του EfVET (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) είναι να ενισχύσει την παροχή ΕΕΚ σε όλα τα μέλη μέσω της ενεργού δικτύωσης όλων των βασικών φορέων. Να δημιουργήσει την ικανότητα επηρεασμού της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ως μέλος του EfVET η p-consulting.gr είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο ACT! παρέχοντας το υλικό προώθησής του, στο οποίο είχαν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της EU Green Week 2023.

Το έργο ACT!

Μέσω του έργου ACT! θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία και μέθοδοι, έτσι ώστε παιδιά και δάσκαλοι από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα να συνεργαστούν (συν-δημιουργικά) σε παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Δείτε στιγμιότυπα από το συνέδριο και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα! 

Scroll to Top