βιομηχανία 4.0

Τι είναι η Βιομηχανία 4.0 και τι αλλαγές θα επιφέρει στο κόσμο των επιχειρήσεων;


Οι αλλαγές που θα έφερνε όλη αυτή η εξάπλωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, ήταν ως ένα βαθμό προβλέψιμες, αλλά ίσως δεν υπολογίζαμε πόσο σημαντικές και πόσο γρήγορες θα ήταν αυτές οι αλλαγές. Δεν ήταν εύκολο να προβλέψει κανείς, ότι τόσο νωρίς, θα γινόταν λόγος για την επόμενη επανάσταση στην βιομηχανία και την παραγωγή. Δεν περιμέναμε να γίνει λόγος τόσο σύντομα, για την Βιομηχανία 4.0.

Τι είναι η Βιομηχανία 4.0;

Η Βιομηχανία 4.0 είναι η τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα των τεχνολογιών παραγωγής, όπου οι υπολογιστές και η αυτοματοποίηση συνδέονται με ένα νέο τρόπο, συνδυάζοντας το διαδικτυακό κόσμο με τον κόσμο της βιομηχανικής παραγωγής (Internet of Things). Στη Βιομηχανία 4.0, οι αποφάσεις και η παρακολούθηση των λειτουργιών της παραγωγής ενός εργοστασίου παίρνονται μέσω διαδικτύου.

Ο όρος «Industrie 4.0» εισηγήθηκε για πρώτη φορά στη Γερμάνια από μια ομάδα που εργάζεται στην εργοστασιακή παραγωγή και θεωρούνται ιδρυτές και κινητήριος δύναμη πίσω από τη Βιομηχανία 4.0.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας  4.0;

Τα χαρακτηριστικά που δίνονται από τη γερμανική κυβέρνηση για τη Βιομηχανία 4.0 είναι:

  • Η έντονη προσαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της ευέλικτης (μα και ταυτόχρονα μαζικής) παραγωγής.
  • Η βελτίωση της απαιτούμενης τεχνολογίας αυτοματισμού με την εισαγωγή των μεθόδων της αυτο-βελτιστοποίησης, αυτο-ρύθμισης, αυτο-διάγνωσης και της γνωστικής λειτουργίας .
  • Η έξυπνη υποστήριξη των εργαζομένων στο όλο και πιο σύνθετο έργο τους.

Ο σκοπός της Βιομηχανίας  4.0 είναι τα φυσικά συστήματα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τον ανθρώπινο παράγοντα (χειριστές), σε πραγματικό χρόνο μέσω του ασύρματου δικτύου.

Πότε ένα εργοστάσιο ή ένα σύστημα παραγωγής μπορούμε να πούμε πως ανήκει στη Βιομηχανίας  4.0;

Υπάρχουν τέσσερις αρχές σχεδιασμού τις οποίες πρέπει να εντοπίζουν και να υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις για να ανήκουν στη Βιομηχανίας 4.0:

Διαλειτουργικότητα:

Η ικανότητα των μηχανών, συσκευών, αισθητήρων, και των ανθρώπων να συνδεθούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου.

Διαφάνεια των πληροφορίων:

Η ικανότητα των συστημάτων πληροφοριών να δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του φυσικού κόσμου, μέσω δεδομένων από αισθητήρες, με σκοπό οι πληροφορίες αυτές να είναι προσπελάσιμες από μηχανές.

Τεχνική βοήθεια:

Η ικανότητα των συστημάτων να βοηθούν και να στηρίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, με τη συγκέντρωση και την απεικόνιση κατανοητών πληροφοριών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την επίλυση των επειγόντων προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων:

Η ικανότητα των φυσικών συστημάτων του κυβερνοχώρου να λαμβάνουν αποφάσεις και να ασκούν τα καθήκοντα τους όσο πιο αυτόνομα γίνεται.

Φυσικά, όπως είναι κατανοητό η Βιομηχανία 4.0 δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, εφόσον υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να διασαφηνιστούν και να επιλυθούν. Η ασφάλεια των δεδομένων, η αξιοπιστία αλλά και ή έλλειψη πεπειραμένου προσωπικού είναι κάποια από αυτά τα προβλήματα. Επίσης, έχει τεθεί και το ζήτημα των επιπτώσεων που θα επιφέρει αυτή η αλλαγή στην απασχόληση. Δεν είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς πως με την εφαρμογή τέτοιων έξυπνων συστημάτων, θα υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας για άτομα χωρίς ή με μικρή εξειδίκευση. Στον αντίποδα θα δημιουργηθεί πληθώρα νέων ειδικοτήτων με θέσεις παραγωγής πραγματικού πλούτου, οπότε όσο νωρίτερα γίνει αυτό αντιληπτό, τόσο περισσότερα θα είναι τα οφέλη. Τα μεγάλα τεχνολογικά άλματα εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο αλλά και πολλές ευκαιρίες για τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως οι επενδύσεις, η προσφορά νέων βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η δημιουργία νέων αγορών.

Η Βιομηχανία  4.0 αποτελεί μια πρόκληση αλλά η αλλαγή είναι μονόδρομος. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη αλλά η προετοιμασία για την αλλαγή είναι εφικτή.

Π.Γ.Α. & Ε. Λ.

 

Scroll to Top