Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, στο San Sebastian στη Βόρεια Ισπανία, διενεργήθηκε το Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με τίτλο: «Διαγενεαλογική Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTGEN. Στο συνέδριο συμμετείχαν πενήντα άτομα από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Την π-consulting εκπροσώπησαν οι ιδρυτές της, κ. Σκουλίδη Χαριτίνη-Μαρία και κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, έχοντας ενεργό ρόλο στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • ο κ. Αναστασόπουλος παρουσίασε κατά την έναρξη του συνεδρίου τα βασικά στοιχεία του προγράμματος INTGEN και
  • η κ. Σκουλίδη σε συνεργασία με το κ. Αναστασόπουλο προέβαλαν και στη συνέχεια ανέλυσαν ένα βίντεο 5 λεπτών με τίτλο «Επιχειρηματικότητα: Από την ιδέα στη πράξη», με την παρουσίαση της συνέντευξης ενός ωφελούμενου του προγράμματος από την Ελλάδα. Επίσης παρουσίασαν ένα βίντεο 2 λεπτών με τίτλο «Ο ρόλος του Μέντορα», που περιλάμβανε τη συνέντευξη ενός εκ των Ελλήνων Μεντόρων.

Οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν οι εξής:

  • Jacques Van Egten – Πρόεδρος της (English) CESES (Secot) Confederation of European Senior Expert Services
  • Lucila Gómez de Baeza Tinturé- Πρόεδρος της SECOT Senior volunteers in business consultancy
  • Janet Dabbs – Διευθύντρια της Age UK
  • Marijo Moreno – Ιδρύτρια της ERROTU
  • Estefania Rodríguez – Ιδρύτρια της βραβευμένης εταιρείας NORTLAN-“Ethical Social Insurance”.
  • Angel López – μέντορας της Estefanía’s
  • Peter Hodgson – Πρώην Πρόεδρος European Forum for Vocational Education and Training
  • Samuel Triguero – Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της TKNIKA

Tο INTGEN, είναι ένα 3ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+: Άξονας Προτεραιότητας ΚΑ2. Το πρόγραμμα υλοποιείται από εννέα (9) εταίρους, των οποίων οι χώρες προέλευσης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και το Βέλγιο. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 και οι δράσεις του θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2017.

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας

 

Scroll to Top