Πιστοποίηση Εταιρείας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 & EN ISO 29993:2017

Η εταιρεία μας,  είναι πλέον πιστοποιημένη για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και EN ISO 29993:2017, από τον οργανισμό BQV (Business Quality Verification).

Έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης στο οποίο όλες οι διαδικασίες μας έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Με την εφαρμογή των προτύπων αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας μας, με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Η απόφαση μας να πιστοποιηθούμε, είναι για να αποδειχθεί η δέσμευσή μας, ότι παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας σε όλους τους συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και για το λόγο αυτό επενδύουμε τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.

Που επικεντρώνεται η εφαρμογή του Πιστοποιημένου Συστήματος

Η εφαρμογή του Πιστοποιημένου Συστήματος επικεντρώνεται:

  • Στην καταγραφή των διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας μας, καλύπτοντας το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχουμε (ιστοσελίδες εφαρμογές, consultingservices και e-εκπαίδευση).
  • Στην εφαρμογή των καταγεγραμμένων διαδικασιών μας, με τήρηση αρχείων καταγραφών.
  • Στην εφαρμογή συστήματος λειτουργίας των διεργασιών όσο και αποδοτικότητας του Συστήματος, μέσω της παρακολούθησης των δεικτών ποιότητας.
  • Στην εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την επίτευξη της συνεχούς μας βελτίωσης.

Τι είναι το ISO 29993:2017;

To ISO 29993:2017 είναι ένα σύστημα το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους δια βίου μάθησης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι ότι καθορίζονται οι στόχοι της μάθησης και αξιολογούνται οι υπηρεσίες και ό,τι εμπεριέχει αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος, υψηλών επιδόσεων.  Έχουμε διακριθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη δημιουργία διαδραστικών και ασφαλών πλατφορμών εκπαίδευσης, με εύχρηστα online εργαλεία κι εφαρμογές.

Μέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος μας μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να εξελιχθούν και να προοδεύσουν. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι πιστεύουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Γιατί επιλέξαμε να πιστοποιηθούμε κατά ISO 29993:2017;

Η εκπαίδευση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των δράσεων που συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας. Όλοι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν οι Οργανισμοί.

Ο λόγος που επιλέξαμε να πιστοποιηθούμε κατά ISO 29993:2017 είναι γιατί με την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου βελτιώνεται συστηματικά η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σε θέματα εκπαίδευσης.  Με τις απαιτήσεις του προτύπου, εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις υπηρεσίες μάθησης, αναπτύσσεται ο τρόπος εκπαίδευσης σύμφωνα με ανάγκες των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι αποκτούν κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες μας. Με την αξιολόγηση και τον συνεχή έλεγχο των διαδικασιών μας, βελτιώνονται οι υπηρεσίες μας.

Scroll to Top