Το JOPAPP είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο διάρκειας 2 ετών, το οποίο υλοποιείται από πέντε εταίρους. Ο κύριος στόχος του έργου, είναι να ενισχυθούν οι δεξιότητες των σπουδαστών για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.

Το έργο JOPAPP πρόκειται να μεταφέρει τη σημασία της καινοτομίας σε κάθε βήμα της εργασιακής αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ονομάζεται “Job Placement APP” και αφορά την περίοδο κατάρτισης που οι σπουδαστές περνούν συχνά στο εξωτερικό για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί, θα έχει ως κύρια δράση τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων σπουδαστών για την απασχολησιμότητα.

Η καινοτομία της εφαρμογής έγκειται στη σωστή αντιστοίχιση του εταιρικού προφίλ της δυνητικής εταιρείας και των προσδοκιών του σπουδαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα JOPAPP, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:   www.jopapp.eu

erasmus-logo