Κάνουμε FOCUS στην αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εν αναμονή του πρώτου παραδοτέου έργου του FOCUS, μια διαδικτυακή βάση δεδομένων γεμάτη μεθόδους, μελέτες περίπτωσης και καλές πρακτικές προς όφελος των δασκάλων ξένων γλωσσών στη διδασκαλία παιδιών 6 έως 12 ετών με μαθησιακές δυσκολίες, ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά σε κάποιες αποδεδειγμένες τεχνικές που φέρνουν αποτελέσματα.

Αρχικά, όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι τόσο μια εμπειρία που προσφέρει ικανοποίηση για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και μια εμπειρία με μεγάλες προκλήσεις. Απαιτείται μια προσέγγιση από μέρους του εκπαιδευτικού η οποία να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και να μην περιμένει τους μαθητές να προσαρμοστούν στο δικό του διδακτικό στυλ. Για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται να λάβει υπόψη και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές παραμέτρους οι οποίες δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το ίδιο το μάθημα.

Ξεκινώντας τη σχολική χρονιά, ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και να κατανοεί τις ανάγκες των δικών του μαθητών. Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» περιέχει ένα μεγάλο φάσμα δυσκολιών, με την κάθε μια να παρουσιάζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Εάν, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε άγνοια, δεν θα μπορέσει ποτέ να διδάξει τους συγκεκριμένους μαθητές.

Κατά δεύτερον, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που κάνει τα παιδιά να νιώθουν ευπρόσδεκτα, αλλά και συναισθηματικά ασφαλή. Η οργάνωση μιας τάξης με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργεί το αίσθημα της ομαδικότητας και της συμπερίληψης (πχ θρανία σε κύκλο), κάνει όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως να νιώθουν πως ανήκουν σε μια ομάδα. Αυτό αυτόματα τα ενθαρρύνει να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο.

Η σημαντικότερη παράμετρος, όμως, είναι ο εκπαιδευτικός να προσαρμόζει το υλικό και το μάθημά του σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών του. Πρέπει να χρησιμοποιεί πληθώρα αισθητηριακών ασκήσεων και δραστηριοτήτων ώστε να καλύπτει όλες τις ικανότητες, να παρέχει εναλλακτικές εργασίες διαφόρων επιπέδων σύμφωνα πάλι με τις ικανότητες του κάθε παιδιού, να ενσωματώνει εκπαιδευτικές βοηθητικές τεχνολογίες ώστε να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον αλλά και ευκολότερα προσβάσιμο σε όλους, να χρησιμοποιεί διαδραστικές δραστηριότητες ώστε να παρακινεί τους μαθητές και τέλος, να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου μέσα από την εμπειρία του μαθήματος, ο εκάστοτε μαθητής να βυθίζεται στη γλώσσα και να τη βλέπει να ζωντανεύει μπροστά του.

Μόνο όταν τα παιδιά αισθανθούν ότι στην πραγματικότητα δεν τους λείπει κάτι, αλλά ότι απλώς μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι η πλειοψηφία, τότε και μόνο τότε θα υπάρχουν επιτυχίες στη σχολική αίθουσα και θα έχουμε μαθητές γεμάτους θέληση για γνώση. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες απαιτεί υπομονή, δημιουργικότητα και αγάπη. Στο FOCUS, κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία συμπεριληπτικών αιθουσών όπου θα κάνουν τη διαδικασία μάθησης ευχάριστη και επιτυχή όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Scroll to Top