Δημοσίευση Φ.Ε.Κ. για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας − ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες − ΤοπΕΚΟ». Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί πλέον για 4 μήνες να επιδοτείται έως και το ποσό των 450,00€/ μήνα για κάθε πρόσληψη ωφελούμενου ΤΟΠΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!