Έργο Erasmus+ LOST2: Προώθηση της αναγνώρισης επαγγελματικής επάρκειας στην Ευρώπη

15-16 Σεπτεμβρίου 2023 – Λισαβόνα, Πορτογαλία.

Το έργο LOST2, στοχεύοντας στην καθιέρωση ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναγνώριση προσόντων, πραγματοποίησε πρόσφατα τη δεύτερη συνάντησή του στη φιλόξενη πόλη της Λισαβόνας. Στην εκδήλωση αυτή συγκεντρώθηκαν οι εταίροι του έργου καθώς και σημαντικοί εμπειρογνώμονες, για να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που θα διαμορφώσουν το τοπίο της αναγνώρισης των προσόντων τα χρόνια που έρχονται.

1η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου 2023

Η ημέρα ξεκίνησε με τους εκπροσώπους των οργανισμών υλοποίησης του έργου να συναντιούνται για να ξεκινήσουν δύο ημέρες έντονων συζητήσεων. Η συνάντηση ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από την Ένωση για την Προώθηση της Ανάπτυξης Ικανοτήτων (APCD), παρέχοντας μια επισκόπηση του οργανισμού και χαιρετισμούς από τη διοίκηση και τα συμμετέχοντα ιδρύματα. Η ατζέντα επιβεβαιώθηκε, θέτοντας τις βάσεις για παραγωγικές συνεδρίες.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της 1ης ημέρας ήταν η παρουσίαση της τελικής εκδοχής της Έρευνας Αποτύπωσης Εθνικών Πλαισίων, στις χώρες των εταίρων του έργου. Οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των SIULP, EUROMASC, SOS, SMILE και APCD, παρουσίασαν τις συνεισφορές τους.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μετατοπίστηκε στην τελική έκδοση του φακέλου στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2, την οποία παρουσίασαν η OMNIS και η EUROMASC. Η διαχείριση του έργου, η οικονομική πρόοδος και ο προγραμματισμός εξετάστηκαν από την ARLAB. Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση του έργου, η οποία εμβάθυνε στην κατανομή εργασιών, τα χρονοδιαγράμματα του έργου και τους ρόλους των εταίρων στα Πακέτα Εργασίας 1, 2 και 4, διεξήχθη από την ARLAB και την OMNIS.

Μετά από ένα σύντομο καλοδεχούμενο διάλειμμα, στο επίκεντρο βρέθηκε το Πακέτο Εργασίας 4, με συζητήσεις γύρω από τις στρατηγικές διάδοσης και κεφαλαιοποίηση του έργου, τον ιστότοπο του, καθώς επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας του. Η εκπρόσωπος του EfVET διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συνεδρίαση. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια διαφωτιστική παρουσίαση από την εμπειρογνώμονα Joana Amaral Dias, εγκληματολόγο στο APCD. Το Σχέδιο Ποιότητας και το Σχέδιο Αξιολόγησης, που παρουσιάστηκε από την EUROMASC, σήμαναν την ολοκλήρωση της ημέρας, ενώ ακολούθησε συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

2η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου 2023

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης συνεχίστηκε με την εγγραφή των εταίρων και την εστίαση σε διάφορα πακέτα εργασίας. Η ARLAB παρουσίασε την τελική ενοποιημένη έκδοση του λεξικού των ικανοτήτων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2.

Το Πακέτο Εργασίας 3 βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την παρουσίαση, από την εκπρόσωπο της p-consulting.gr,  του demo της online πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει τις διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί. Ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη πορεία μεταξύ της παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και της ανάπτυξης της πλατφόρμας, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου.

Ένα διάλειμμα προσέφερε μια σύντομη ανάπαυλα πριν παρουσιαστούν από την OMNIS το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας του Πακέτου Εργασίας 3 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ARLAB και η EUROMASC ασχολήθηκαν συνεργατικά με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος για το/τη νέα επαγγελματία και συζήτησαν την πρόταση της δομής των διδακτικών ενοτήτων.

Οι εργασίες της ημέρας εμπλουτίστηκαν από την παρέμβαση του εμπειρογνώμονα Louis Barry, συνταξιούχου αστυνομικού Διευθυντή και ιδιωτικού ερευνητή που ειδικεύεται σε υποθέσεις αγνοουμένων, προσθέτοντας μια πολύτιμη προοπτική στους στόχους του έργου.

Η OMNIS ηγήθηκε της τελευταίας συνεδρίασης της ημέρας, αναλύοντας τα χρονοδιαγράμματα εργασιών/έργων για το Πακέτο Εργασίας 3. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια ολοκληρωμένη συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι.

Η δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμη επιτυχημένης συγκέντρωσης στο ταξίδι του έργου LOST2, για τον επαναπροσδιορισμό της αναγνώρισης ικανοτήτων στην  Ευρώπη.

Scroll to Top