Αποτελέσματα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ά Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για τον Α’ Κύκλο ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο της χώρας.

Ένας ακόμα κύκλος επιτυχιών στα προγράμματα ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε για την p-consulting, καθώς σημειώσαμε 100% επιτυχία στις προτάσεις των πελατών μας.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και καλές επενδύσεις!