αναστολή ΕΣΠΑ featured

Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών

Ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών των παρακάτω δράσεων: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους