• καθημερινά 9:00 - 17:00

Νέο πρόγραμμα για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ…

business-strategy

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά 10.000 ανέργους που συμμετείχαν στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ήδη συμμετέχει σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ και:

  1. να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
  2. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης.

Η επιχείρηση θα επιδοτείται με 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου έως 25 ετών και με 18 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου άνω των 25 ετών, για απασχόληση 4 μηνών.