• καθημερινά 9:00 - 17:00

Προδημοσίευση νέων προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ανέργους

Ανακοινώθηκαν, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2014, οι προδημοσιεύσεις των 2 νέων Εμπροσθοβαρών Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα 2 νέα προγράμματα, ύψους 100 εκ. ευρώ, αφορούν αφενός υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Δράση: «Επιχειρούμε Δυναμικά») και αφετέρου Ανέργους (Δράση: «Επιχειρηματική Ευκαιρία»). Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα προγράμματα, περιγράφονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

• Για την Δράση «Επιχειρούμε Δυναμικά», πατήστε εδώ.
• Για την Δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία», πατήστε εδώ.