Νέα παράταση για το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Νέα παράταση υποβολής προτάσεων για τον Α΄ κύκλο του προγράμματος Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, και ώρα 16:00.