Φεστιβάλ Μουσείου Μπουμπουλίνας

Το Μουσείο Μπουμπουλίνας, το οποίο βρίσκεται στις Σπέτσες, από το 2012 υλοποιεί ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με τίτλο «Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μουσείου Μπουμπουλίνας». Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και έχει διάρκεια υλοποίησης τα 4 έτη (2012-2015).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 400.000 €, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

bouboulina-logo-220-b-OP
notes