Co-Education in Green

To “Co-Education in Green” είναι ένα διετές Έργο Erasmus+ (ΚΑ2), το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Το Έργο υλοποιείται από 7 εταίρους, μεταξύ των οποίων και η p-consulting.gr, από έξι Ευρωπαϊκές χώρες, Λιθουανία, Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Κύριος σκοπός του Έργου, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της κοινότητας, με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και να προωθήσουν έργα μετατροπής των κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες και προσβάσιμες, για όλους, περιοχές.

Το Έργο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στην εκπαίδευση της κοινότητας, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Ταυτόχρονα, όμως, τα εργαλεία που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) και όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τι πρόκειται να παραχθεί από το Έργο

  •    Διαδραστική Βάση Δεδομένων

Η Διαδραστική Βάση Δεδομένων θα αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο που θα παρέχει δεδομένα, καλές πρακτικές και πληροφορίες για το πως μπορούν κοινόχρηστοι χώροι να μετατραπούν σε πράσινες – φιλικές προς το περιβάλλον – περιοχές, μέσα από συνεργατικές και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες. Όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Λιθουανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά.

Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο θα αναλύει τα βήματα δημιουργίας «πράσινων» κοινόχρηστων χώρων.

Η p-consulting.gr θα συμμετέχει στη δημιουργία της Διαδραστικής Βάσης Δεδομένων και στην ανάπτυξη του μεθοδολογικού μοντέλου.

  •    Online Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Το Online Εκπαιδευτικό Εργαλείο που θα δημιουργηθεί, θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα, μέσω της μετατροπής κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες προσβάσιμες περιοχές. Το Εκπαιδευτικό Εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικά, Ελληνικά, Λιθουανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Επίσης, θα είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή.

Η p-consulting.gr θα συμμετέχει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς επίσης στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εργαλείου στην Ελλάδα.

  •    Εγχειρίδιο Δημιουργίας Αισθητηριακών Κήπων

Το Εγχειρίδιο που θα αναπτυχθεί θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς φορείς, και θα τους παρέχει πληροφορίες και συνοπτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για δημιουργία προσβάσιμων αισθητηριακών «πράσινων» χώρων.

Η p-consulting.gr θα συμμετέχει στη δημιουργία του εγχειριδίου και στη ψηφιακή του απεικόνιση.

Image module
Co-Education in Green
Co-Education in Green_01
Co-Education in Green_02