Πρακτικές ενσυνειδητότητας featured

Πρακτικές ενσυνειδητότητας: Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του έργου Sun in the Age

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (LTTA) στο Reus της Ισπανίας είναι μια δραστηριότητα που η υλοποίησή της  προβλέπεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνδυαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους. Η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου DomSpain. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη βασική δομή και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών ενοτήτων συνδυαστικής κατάρτισης του έργου σχετικά με τις πρακτικές ενσυνειδητότητας για τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους. Οι συμμετέχοντες εκπροσώπησαν τους οργανισμούς-εταίρους  από τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η ατζέντα περιελάμβανε οκτώ συνεδρίες, οι οποίες είχαν ως στόχο να παράσχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάρτισης πρακτικών ενσυνειδητότητας και των εκτεταμένων οφελών τους.

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες έφτασαν στον χώρο του Espai Boule ενθουσιασμένοι για να μοιραστούν γνώσεις και πρακτικές. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με μια ευχάριστη άσκηση ενσυνειδητότητας που συντονίστηκε από μια από τις εμπειρογνώμονες του έργου, την κ. Irene Serrat. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ξεκίνησαν με τη συνεδρία “Εισαγωγή στην ενσυνειδητότητα και τα γενικά οφέλη της”, η οποία εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην έννοια και την προέλευση της ενσυνειδητότητας και των τεχνικών μέσω ω οποίων πραγματώνεται. Η επόμενη συνεδρία, “Κατανόηση της ενσυνειδητότητας”, διεξήχθη από την p-consulting και εξετάζει τα κύρια ευεργετικά χαρακτηριστικά των πρακτικών ενσυνειδητότητας τόσο για τους εκπαιδευτές, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όσο και για τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών του LTTA ξεκίνησε με την ενότητα “Εφαρμογή Πρακτικών Ενσυνειδητότητας”, η οποία παρουσιάστηκε από την Polygonal. Η συνεδρία ανέδειξε τις βασικές τεχνικές για την εφαρμογή της ενσυνειδητότητας στην καθημερινή ζωή. Παρουσιάστηκαν διάφορες ασκήσεις και τεχνικές για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Η ακόλουθη συνεδρία, “Θεωρία της Υλοποίησης Εργαστηρίων”, από τη Wisamar, επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία και τους βέλτιστους ρυθμιστικούς κανονισμούς για τη διεξαγωγή εργαστηρίων ενσυνειδητότητας. Η τελική συνεδρία της ημέρας ήταν «Μαθήματα που αποκομίστηκαν” από την GDU, στην οποία οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις βέλτιστες πρακτικές και ρεαλιστικά παραδείγματα πρακτικών και τεχνικών ενσυνειδητότητας.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα ξεκίνησε με την ενότητα “Καθημερινή πρακτική εφαρμογή και ενσωμάτωση Μέρος 1” που διεξήχθη από την DomSpain. Σε αυτή τη συνεδρία, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο πώς να ενσωματώνουν τις πρακτικές της ενσυνειδητότητας στην καθημερινή τους ρουτίνα. Η τελική ενότητα της ημέρας, “Καθημερινή πρακτική εφαρμογή και ενσωμάτωση μέρος 2” από τη ZISPB, έδωσε συνέχεια περαιτέρω στο θέμα και εξοικείωσε τους συμμετέχοντες με μια άλλη σειρά ασκήσεων και τεχνικών. Η ημέρα έκλεισε με την ανταλλαγή ιδεών και περαιτέρω συμπερασματικές ιδέες μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων των εταίρων, σχετικά με τον τρόπο οριστικοποίησης και τελειοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα  που φιλοξενήθηκε στο Reus της Ισπανίας ήταν μια άκρως ενημερωτική και διαδραστική εκδήλωση που έφερε σε επαφή οργανισμούς από διαφορετικές χώρες με στόχο να εμβαθύνουν στις πρακτικές της ενσυνειδητότητας. Μέσα από τις τριήμερες συνεδρίες, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν τεχνογνωσία για την εφαρμογή πρακτικών ενσυνειδητότητας και την περαιτέρω υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ηλικιωμένων εκπαιδευόμενων τους, στην καθημερινότητα. Συμπερασματικά, ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση που ενέπνευσε τους συμμετέχοντες να τελειοποιήσουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων.

Για ενημερώσεις, καθώς η σύμπραξη αναπτύσσει αυτή τη στιγμή το συνδυαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων, ακολουθήστε τον ιστότοπο του έργου και τη σελίδα στο Facebook.

Scroll to Top