ΕΣΠΑ

ενίσχυση επενδύσεωνστήριξη εξωστρέφειας δημιουργία επιχείρησης ενίσχυση απασχόλησης

Yιοθετούμε μια σύγχρονη προσέγγιση management στη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ. Έτσι εξασφαλίζουμε τη μέγιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση τους, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη. Οι ενέργειες μας χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και συνέπεια, δίνοντας βαρύτητα στις ευκαιρίες που προκύπτουν. Διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμμετέχουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές συμπράξεις, συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο δίκτυο εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων. Κι όλα αυτά προς όφελος των δικών σας επιχειρήσεων.

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της p-consulting.gr εγγυώνται την επιτυχία στα επενδυτικά σας πλάνα. Δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ποιοτική διαχείριση των έργων, εξασφλίζεται η έγκαριη και απρόσκποτη αποταμίευση των ενισχύσεων που δικαούστε. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να υλοποιήσετε τις ιδέες σας ξεχνώντας τη γραφειοκρατία. Προετοιμάζουμε και υποβάλλουμε προτάσεις εκ μέρους των πελατών μας σε διάφορους κλάδους και τομείς, όπως οι Τ.Π.Ε., ο Τουρισμός, η Υγεία, η Μεταποίηση προϊόντων κ.α.

Η διαδικασία για την ανάληψη των προγραμμάτων περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση υπό-σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων, φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
  • Δημιουργία ποιοτικού επιχειρηματικού σχεδίου που θα καθοδηγήσει την επιχείρηση στα επόμενα βήματά της και θα προσδώσει τις μέγιστες πιθανότητες για ένταξη σε προγράμματα.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
  • Διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση των επιχειρήσεων και φορέων με συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να γίνουν σωστά οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούν τα προγράμματα και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη που παρέχουν.
  • ενημερώνουμε

  • αποκωδικοποιούμε

  • σχεδιάζουμε

  • συντάσσουμε

  • υποβάλουμε

  • υλοποιούμε

Συμμετέχουμε δυναμικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Οι ενισχύσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ και το επενδυτικό σας πλάνο

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι θεματικά και έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Προκηρύσσονται προσκλήσεις, είτε σε εθνικό είτε σε Περιφερειακό επίπεδο, και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε πρόσκληση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δε σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα αφορούν όλες τις επιχειρήσεις. Σε κάθε τέτοια πρόσκληση ορίζονται οι εντάξιμοι ΚΑΔ , καθώς και αν απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες ή/και υπο σύσταση επιχειρήσεις.

Βασικά συστατικά επιτυχίας είναι όμως η δημιουργία ενός ποιοτικού επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό θα καθοδηγήσει την επιχείρηση, στα επόμενα βήματά της και θα προσδώσει τις μέγιστες πιθανότητες για επιτυχή έκβασή του. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας επενδυτικό πλάνο!

Έληξε η περίοδος Υποβολής