ενίσχυση επενδύσεωνστήριξη εξωστρέφειας δημιουργία επιχείρησης ενίσχυση απασχόλησης

Η σύγχρονη προσέγγιση management που υιοθετούμε στη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ εξασφαλίζει τη μέγιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση τους πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη. Οι ενέργειες μας χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και συνέπεια, δίνοντας βαρύτητα στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα εκάστοτε προγράμματα. Διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμμετέχουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές συμπράξεις, συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο δίκτυο εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων.

Η εκτέλεση των Έργων απαιτεί ύπαρξη ομάδας Έργου. Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της π-consulting εγγυούνται την επιτυχία στην ανάληψη Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ποιοτική διαχείριση των έργων.

Ανοικτές Προσκλήσεις

Δείτε αναλυτικά...

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Δείτε αναλυτικά...

Η διαδικασία για την ανάληψη των προγραμμάτων περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση υπό-σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων, φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
  • Δημιουργία ποιοτικού επιχειρηματικού σχεδίου που θα καθοδηγήσει την επιχείρηση στα επόμενα βήματά της και θα προσδώσει τις μέγιστες πιθανότητες για ένταξη σε προγράμματα.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
  • Διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση των επιχειρήσεων και φορέων με συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να γίνουν σωστά οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούν τα προγράμματα και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη που παρέχουν.
  • ενημερώνουμε

  • αποκωδικοποιούμε

  • σχεδιάζουμε

  • συντάσσουμε

  • υποβάλουμε

  • υλοποιούμε

Συμμετέχουμε δυναμικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Προετοιμάζουμε και υποβάλλουμε προτάσεις εκ μέρους των πελατών μας σε διάφορους κλάδους και τομείς, όπως οι Τ.Π.Ε., ο Τουρισμός, η Υγεία, η Μεταποίηση προϊόντων κ.α.

Κλειστές Προσκλήσεις

Δείτε αναλυτικά...