Συνέχιση αιτήσεων στο: «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 άνεργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 900 θέσεις από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και τις 21 Αυγούστου 2014 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.