Το πρόγραμμα είχε σκοπό τη χρηματοδότηση ανέργων νέων για την έναρξη νέας επιχείρησης ενσωματώνοντας την έννοια της καινοτομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 10.000,00€ για δαπάνες που αφορούσαν παροχή υπηρεσιών κτιριακών δαπανών, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία κλπ.

Η π-consulting υλοποίησε επιτυχώς έργα από ένα μεγάλο αριθμό υπό σύσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, εναλλακτικός τουρισμός κ.α.