επιχειρηματικότητα

interaction logo

INTERACTION

στοιχεία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2023-1-MK01-KA220-VET-000154804 2023-2025 σύνοψη INTERACTION HighlIght the EuropeaN heriTagE thRough sustAinblE CreativiTy and cIrcular ecONomy Το INTERACTION είναι ένα 24μηνο έργο του προγράμματος Erasmus+ που στοχεύει στην ενίσχυση του μετασχηματισμού της δημιουργικής και καλλιτεχνικής επιχειρηματικότητας προς πιο καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα, έχοντας ως προτεραιότητα το περιβάλλον και τον αγώνα κατά της […]

INTERACTION Read More »

Entreled logo

Entreled

στοιχεία Λιθουανία     2023-1-LT01-KA220-VET-000160553 2023-2025 σύνοψη Entreled Ενδυνάμωση εκπαιδευομένων ΕΕΚ προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας. Το έργο ENTRELED είναι μια σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων EEK με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους

Entreled Read More »

RE-CREW Featured

RE-CREW

στοιχεία Δανία 2022-1-DK01-KA220-VET-000088968 2022-2024 σύνοψη RE-CREW The innovative framework for the European small businesses to perform recruiting, get ready to market and express their full potential Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 6 φορείς από Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία και Σλοβενία. Το έργο RE-CREW θα παραδώσει καινοτόμα, βασισμένα σε έρευνα, ελεγμένα

RE-CREW Read More »

EU Leaders 79

EU Leaders

στοιχεία Πορτογαλία 2021-1-PT01-KA220_VET-000033181 2021-2023 σύνοψη EU Leaders Το EU Leaders είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών που υλοποιείται από επτά εταίρους από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών

EU Leaders Read More »

Think Twice! 109

Think Twice!

στοιχεία Γερμανία 2020-1-DE02-KA202-007458 2020-2022 σύνοψη Think Twice!“Ecological sustainability in project management” Το ευρωπαϊκό έργο Think Twice ασχολείται με την οικολογική βιωσιμότητα και συγκεκριμένα με την επίτευξη της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη διασύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προοπτικών στους οργανισμούς και τις εταιρείες. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της οικολογικής βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκά έργα

Think Twice! Read More »

VET in 3D 137

VET in 3D

στοιχεία Λιθουανία 2020-1-LT01-KA202-078104 2020-2023 σύνοψη VET IN 3D“Social Inclusion, Entrepreneurship and Technology Enabled Learning” Το “VET IN 3D” είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο με εταίρους από τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

VET in 3D Read More »

S4EG 162

S4EG

στοιχεία Σλοβενία 2020-1-SI01-KA204-075931 2020-2022 σύνοψη S4EG“Δεξιότητες για την απασχόληση: Απόκτηση δεξιοτήτων απασχόλησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω σοβαρών παιχνιδιών” Το S4EG είναι ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα αναπτύξει μία νέα εκπαιδευτική μέθοδο στην εκπαίδευση ενηλίκων ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Μέσω των διαδραστικών σοβαρών παιχνιδιών που θα δημιουργηθούν, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα τις

S4EG Read More »

Female Entrepreneur

Female Entrepreneur

στοιχεία Ισπανία 2020-1-ES01-KA204-081956 2020-2022 σύνοψη Being a Female Entrepreneur Το “Being a Female entrepreneur” είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που απευθύνεται στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και κυρίως στην υποστήριξη και ώθηση των γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση, να γίνουν δηλαδή Female Entrepreneur. Μέχρι τώρα οι γυναίκες αυτές αντιμετώπιζαν τη

Female Entrepreneur Read More »

Win On Line 222

Win On Line

στοιχεία Φινλανδία 2019-1-FI01-KA204-060743 2019-2021 σύνοψη WIN ON LINE“Women In Action” Το WIN on-line είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο διάρκειας 26 μηνών, που υλοποιείται από εφτά εταίρους, από Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Λιθουανία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες να γίνουν πιο ενεργές και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, με σκοπό να πάρουν το ρίσκο

Win On Line Read More »

e-patterns 253

e-patterns

στοιχεία Φινλανδία 2019-1-FI01-KA204-060827 2019-2021 σύνοψη e-PATTERNS“E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management” Το e-Patterns είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα. Το Έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη εργαζομένων (> 30 ετών) μικρών ΜΚΟ με χαμηλές δεξιότητες, στον τομέα

e-patterns Read More »

Scroll to Top