ευάλωτες ομάδες

KEYS! 1

KEYS!

στοιχεία Φιλανδία 2021-1-FI01-KA220-ADU-000035370 2022-2024 σύνοψη KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences Το Έργο KEYS! υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 10 φορείς από Φιλανδία, Ολλανδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σλοβενία και Νορβηγία. Eπικεντρώνεται σε συγκεκριμένη ομάδα σπουδαστών μεταναστών που χρειάζονται υποστήριξη στη δια βίου μάθηση. Επιπλέον ερευνά τις δυσκολίες …

KEYS! Read More »

Co-Education in Green 25

Co-Education in Green

στοιχεία Λιθουανία 2020-1-LT01-KA204-077953 2020-2022 σύνοψη Co-Education in Green Το “Co-Education in Green” είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από 7 εταίρους από έξι Ευρωπαϊκές χώρες, Λιθουανία, Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κύριος σκοπός του Έργου, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της κοινότητας, με έμφαση …

Co-Education in Green Read More »

TuDOrs 55

TuDOrs

στοιχεία Σλοβενία 2020-1-SI01-KA204-075938 2020-2022 σύνοψη TuDOrs“Turning the Learning Disabilities into Opportunities” Το TuDOrs είναι ένα Erasmus+ (KA2) Έργο, το οποίο εστιάζει στους καθηγητές ξένων γλωσσών και στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμων εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. …

TuDOrs Read More »

Active Ageing-AIDA 86

Active Ageing-AIDA

στοιχεία Ισπανία 2020-1-ES01-KA202-082528 2020-2022 σύνοψη Active Ageing-AIDA “Ενεργός γήρανση για τους ηλικιωμένους με νοητική ανικανότητα” Το νέο Ευρωπαϊκό Έργο Active Ageing-AIDA ασχολείται με τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με νοητική αναπηρία και πιο συγκεκριμένα με την κοινωνική τους δραστηριότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορούν να αποκτήσουν. Το Active Ageing-AIDA θα προσφέρει τις …

Active Ageing-AIDA Read More »

incleusion logo

incleusion

στοιχεία Ισπανία 2019-1-ES01-KA204-064096 2019-2022 σύνοψη ΙnclEUsion“Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators” To InclEUsion είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο διάρκειας 26 μηνών, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Ισπανία, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του InclEUsion είναι η αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών …

incleusion Read More »

DCARE 130

DCARE

DCARE στοιχεία Ιταλία 2019-1-IT01-KA202-007806 2019-2021 σύνοψη DCare“Respite and respect” Το DCare  είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από εννιά εταίρους, από Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του D-Care είναι η εκπαίδευση των φροντιστών των ατόμων με άνοια, επαγγελματιών και μη επαγγελματιών, και των εκπαιδευτών επαγγελματιών υγείας. Μέσω της …

DCARE Read More »

DEAL 156

DEAL

στοιχεία Δανία KA202-2018-011 2018-2020 σύνοψη DEAL“Dementia, Education, Approach, Life” Το DEAL είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από οκτώ εταίρους, από Δανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Κύριος στόχος του Έργου είναι η εκπαίδευση των φροντιστών (επαγγελματιών και μη επαγγελματιών) των ατόμων με άνοια, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη φροντίδα …

DEAL Read More »

MagicSens 178

MagicSens

στοιχεία Ρουμανία 2018-1-RO01-KA201-049489 2018-2020 σύνοψη MAGICSENS“MAnaging Graduated approach and Including balanced Curriculum for Special Educational Needs Students” Το MAGICSENS είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από επτά εταίρους, από Ρουμανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Βασικός στόχος του Έργου MAGICSENS είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών τους και …

MagicSens Read More »

SCORE 200

SCORE

στοιχεία Ελλάδα 2017-1-EL01-KA202-036352 2017-2020 σύνοψη SCORE“Developing the Skills of COmmunity and health workers working with REfugees” Το SCORE είναι ένα τριετές Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται από επτά εταίρους, από Ελλάδα, Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Το Έργο αποτελεί μια καινοτόμο παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των προσφύγων και των …

SCORE Read More »

LOST

LOST

στοιχεία Ιταλία 2017-1-IT01-KA202-006241 2019-2021 σύνοψη LOST“Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to Combat the Growing Phenomenon of MISSING PEOPLE in Europe” Το LOST είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από οκτώ εταίρους. Ο κύριος στόχος του έργου, είναι να ασχοληθεί με τον τομέα της αντιμετώπισης των εξαφανίσεων ατόμων. Από το έργο θα επωφεληθούν …

LOST Read More »

Scroll to Top