κοινωνία

FOCUS 1

FOCUS

στοιχεία Σλοβενία 2023-1-SI01-KA220-SCH-000161979 2023-2026 περίληψη FOCUS  Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills   Το έργο FOCUS στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στην αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών, 6-12 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσω της εισαγωγής καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διδασκαλίας με […]

FOCUS Read More »

Entreled logo

Entreled

στοιχεία Λιθουανία     2023-1-LT01-KA220-VET-000160553 2023-2025 σύνοψη Entreled Ενδυνάμωση εκπαιδευομένων ΕΕΚ προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας. Το έργο ENTRELED είναι μια σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων EEK με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους

Entreled Read More »

Agora 58

Agora

στοιχεία Γαλλία 2022-1-FR01-KA220-ADU-000086999 2022-2025 σύνοψη AGORA «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Το AGORA είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 36 μηνών, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όσους και όσες ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την τουριστική βιομηχανία. Η πανδημία COVID-19 έχει μειώσει σημαντικά τα ταξίδια και την κινητικότητα, επηρεάζοντας τον τοπικό τουρισμό και τις

Agora Read More »

Sun in the Age 85

Sun in the Age

στοιχεία Λιθουανία 2022-1-LT01-KA220-ADU-000088994 2022-2024 σύνοψη Sun in the Age Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 7 φορείς σε Λιθουανία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Πολωνία. Το έργο Sun in the Age αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το

Sun in the Age Read More »

LOST2 115

LOST2

στοιχεία Ιταλία 2022-1-IT01-KA220-VET-000087044 2022-2025 σύνοψη LOST2 Definition of competences at European level for the recognition of the qualification Το έργο LOST2 διαρκεί 30 μήνες και περιλαμβάνει εννέα εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ο αριθμός των αγνοουμένων ατόμων και παιδιών στην Ευρώπη

LOST2 Read More »

GUIDE Featured

GUIDE

στοιχεία Δανία 2022-1-DK01-KA220-HED-000088016 2022-2025 σύνοψη GUIDE Upgrading the skills of professionals for gender sensitive career guidance Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 9 φορείς από Δανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία. Το έργο GUIDE θα παραδώσει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προκατάληψη και τα εμπόδια

GUIDE Read More »

hVET 172

hVET

στοιχεία Πολωνία 2021-2-PL01-KA220-VET-000050664 2022-2024 σύνοψη hVET Breathe The Future-Hybrid Education in VET Το Έργο “hVET” αγκαλιάζει το μέλλον της εκπαίδευσης εισάγοντας την υβριδική μάθηση στην ΕΕΚ, αντιμετωπίζοντας το εξελισσόμενο τοπίο διδασκαλίας και ενισχύοντας τη δέσμευση και τα κίνητρα των μαθητών. Ταυτόχρονα ενισχύει την ικανότητα των εκπαιδευτικών ΕΕΚ να συνδυάζουν παραδοσιακές και διαδικτυακές προσεγγίσεις, γεφυρώνοντας το

hVET Read More »

OnTheMic 200

OnTheMic

στοιχεία Φινλανδία 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027714 2021-2023 σύνοψη OntheMic Το OntheMic είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών, και υλοποιείται από έξι εταίρους από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισλανδία και την Ελλάδα. Το έργο ανταποκρίνεται στην τρέχουσα απαίτηση για εύχρηστες μεθόδους και εργαλεία τόσο για ενήλικες εκπαιδευόμενους που χρειάζονται υποστήριξη, όπως είναι οι μετανάστες, άτομα

OnTheMic Read More »

Digital ECEC 226

Digital ECEC

στοιχεία Λιθουανία 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027714 2021-2023 σύνοψη Digital ECEC Το Digital ECEC είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών, και υλοποιείται από έξι εταίρους από τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας να παράγουν νέες γνώσεις, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς

Digital ECEC Read More »

Τα προβλήματα είναι προβλήματα, και θα συνεχίσουν να είναι, μέχρι κάποιες/οι να αναλάβουν δράση. Βάση αυτού, και με τη λογική ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να μπει στον πάγο, το “Reimagine Distance Learning” (Reimagine), ήρθε στη ζωή.

Reimagine

στοιχεία Ρουμανία 2021-1-RO01-KA220-ADU-000033804 2021-2023 σύνοψη REIMAGINE DISTANCE LEARNING Το έργο Reimagine Distance Learning υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 5 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, και Γερμανία. Στόχος του είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, με γνώμονα το ‘Instructional Design Methodology’ που θα συντελέσουν στην βελτίωση και εξέλιξη της ψηφιακής

Reimagine Read More »

Scroll to Top