περιβάλλον

Think Twice! 1

Think Twice!

στοιχεία Γερμανία 2020-1-DE02-KA202-007458 2020-2022 σύνοψη Think Twice!“Ecological sustainability in project management” Το ευρωπαϊκό έργο Think Twice ασχολείται με την οικολογική βιωσιμότητα και συγκεκριμένα με την επίτευξη της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη διασύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προοπτικών στους οργανισμούς και τις εταιρείες. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της οικολογικής βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκά έργα …

Think Twice! Read More »

Co-Education in Green 29

Co-Education in Green

στοιχεία Λιθουανία 2020-1-LT01-KA204-077953 2020-2022 σύνοψη Co-Education in Green Το “Co-Education in Green” είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από 7 εταίρους από έξι Ευρωπαϊκές χώρες, Λιθουανία, Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κύριος σκοπός του Έργου, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της κοινότητας, με έμφαση …

Co-Education in Green Read More »

Scroll to Top