στοιχεία

Ιρλανδία

EmpowerAI 2

2023-1-IE01-KA220-VET-0001531958

2023-2025

σύνοψη

EMPOWERAI

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (TN)»

Το EMPOWERAI είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+διάρκειας 25 μηνών, που υλοποιείται από 5 φορείς προερχόμενους από Ιρλανδία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία.

Εστιάζει στην ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας και της χρήσης εργαλείων TN από γυναίκες επιχειρηματίες, έτσι ώστε να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία και οι ευκαιρίες που προσφέρει στον τομέα της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικές. Τόσο η ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και η ίδρυση νέων απαιτούν την αναγνώριση ότι η επιδεξιότητα στην κατανόηση και χρήση εργαλείων ΤΝ αποτελεί ζωτική ψηφιακή δεξιότητα.

σκοπός

Το EMPOWERAI στοχεύει να δημιουργήσει διαδραστικούς, εύκολα περιηγήσιμους και ενδιαφέροντες διαδικτυακούς πόρους που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να ενσωματώσουν εργαλεία ΤΝ στη διδακτέα ύλη και τις γυναίκες επιχειρηματίες να αναπτύξουν, χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΝ, την ψηφιακή τους επιδεξιότητα, το επιχειρηματικό τους πνεύμα, τη δημιουργικότητά τους, την καινοτομία και τις δεξιότητες δια βίου μάθησης.

Συνοπτικά οι στόχοι ορίζονται ως εξής:

  • Ενίσχυση της κατανόησης των οφελών της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών και εκπαιδευτών ΕΕΚ
  • Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας και της εφαρμογής εργαλείων ΤΝ μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών και εκπαιδευτικών ΕΕΚ
  • Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή εργαλείων ΤΝ για επιχειρηματικούς σκοπούς
  • Παροχή εύκολης πρόσβασης σε εργαλεία ΤΝ σχετικά με την επιχειρηματικότητα
  • Δυνατότητα επικοινωνίας με έμπειρους μέντορες, αλλά και πρόσβαση σε άλλες σχετικές επιχειρηματικές συνδέσεις
  • Προώθηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που αγκαλιάζει την τεχνολογία και τη μετασχηματιστική της δύναμη
  • Προώθηση της ψηφιακής επιδεξιότητας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της δια βίου μάθησης
ωφελούμενοι

άμεσα

  • Γυναίκες επιχειρηματίες
  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ

έμμεσα

  • Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου EMPOWERAI είναι τα παρακάτω:

υλικό

φυλλάδιο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top