στοιχεία

Ισπανία

erasmus-logo

2020-1-ES01-KA204-081956

2020-2022

σύνοψη

Being a Female Entrepreneur

Το “Being a Female entrepreneur” είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που απευθύνεται στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και κυρίως στην υποστήριξη και ώθηση των γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση, να γίνουν δηλαδή Female Entrepreneur. Μέχρι τώρα οι γυναίκες αυτές αντιμετώπιζαν τη δυσκολία της ασυμβατότητας των καθημερινών ασχολιών τους και τη δυσκολία εύρεσης πληροφοριών ή τις ευκαιρίες στην κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Μέσω του έργου αυτού και της βάσης που θα δημιουργηθεί, θα διευκολύνει τις γυναίκες να βρουν άλλες περιπτώσεις, παραδείγματα και καλές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους, να τις ενισχύσουν και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας να βρουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στο Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τομέα.

σκοπός
  • Κατανόηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Δημιουργία ευκαιριών σε καινοτόμες εκπαιδεύσεις με σκοπό την ανάπτυξη πολιτιστικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών
  • Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των γυναικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
  • Παροχή πληροφοριών και πρακτικών ευρωπαϊκής εμβέλειας
  • Στήριξη και ώθηση των γυναικών από ευάλωτες ομάδες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο Δημιουργικό και Πολιτιστικό τομέα
  • Μέσω των διαδικτυακών πληροφοριών οι γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα μπορούν να βρουν όλες τις έννοιες της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, του εκδημοκρατισμού και τις ψηφιοποίησης του πολιτισμού με σκοπό να γίνουν δημιουργικές για τη δική τους νέα επιχείρηση
target groups

Άμεσα

 Γυναίκες από ευάλωτες ομάδες, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Επαγγελματίες/Ειδικούς στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και στην επιχειρηματικότητα

 

Έμμεσα

Γυναικείες οργανώσεις

Εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν προγράμματα επιχειρηματικότητας

 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Δημόσιους φορείς σχετικούς με το αντικείμενο του Έργου

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Being a Female Entrepreneur είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

ενημερωτικό δελτίο 1

ενημερωτικό δελτίο 2

ενημερωτικό δελτίο 3

ενημερωτικό δελτίο 4

ενημερωτικό δελτίο 5

περισσότερα
άλλα έργα
Scroll to Top