στοιχεία

Ισπανία

erasmus-logo.png

2016-1-ES01-KA202-024934

2016-2019

σύνοψη

GROWMAT

Growing the Market in Accessible Tourism

Το GROWMAT είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στον Προσβάσιμο Τουρισμό για τους ηλικιωμένους και άλλα άτομα, για την επέκταση της αγοράς εκτός εποχής. Υπάρχουν πολλοί ενεργοί ηλικιωμένοι και αυτό είναι μια νέα αγορά. Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ευκαιριών για τους επιχειρηματίες και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους.

Η καινοτομία του έργου προέρχεται από το συνδυασμό των δεξιοτήτων της σύνθεσης των εταίρων. Με βάση αυτή τη σύνθεση, θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συν-δημιουργίας. Επιπλέον, οι νέες μέθοδοι μάθησης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) και οι δραστηριότητες που αφορούν την προσβασιμότητα, θα υπογραμμίσουν την καινοτόμο προσέγγιση του προγράμματος.

Στόχοι του GROWMAT

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Παροχή κατάρτισης σε θέματα προσβασιμότητας
  2. Δημιουργία αρθρωτών επιχειρηματικών μαθημάτων (e-learning) για την επιχειρηματική ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών επιχειρήσεων
  3. Ένα σύντομο μάθημα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα που μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών τουρισμού και φιλοξενίας ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα ή ΜΚΟ
  4. Να ανοίξει η αγορά εκτός εποχής, ιδίως για τους ηλικιωμένους
  5. Να δημιουργηθεί συνεργασία μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων παρόμοιων μέσων για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλιστεί ότι η προσβασιμότητα παραμένει προτεραιότητα
  6. Να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική φροντίδα για τον προσβάσιμο τουρισμό
  7. Να βελτιωθεί η προβολή της προσβασιμότητας μέσω τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και πανευρωπαϊκών δικτύων. Να βρεθούν “πρεσβευτές” (ambassadors) που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο/φόρουμ στο διαδίκτυο και θα δημιουργήσουν ένα μέσο αξιολόγησης, το AccAdvisor (μια εφαρμογή παρόμοια με την Trip Advisor που σχετίζεται με κριτικές σχετικά με την προσβασιμότητα)

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών μέσω πλατφόρμας e-learning, το οποίο θα απευθύνεται σε νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες και θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, καλύπτοντας τη δημιουργία τουριστικών start-up επιχειρήσεων και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Στο Έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, κολέγια, εταιρείες συμβουλευτικής και φορείς δια βίου μάθησης. Οι εταίροι του Έργου προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και το Βέλγιο.

υλικό
άλλα έργα
Scroll to Top