στοιχεία

Ιταλία

Quahvet 2

2023-1-IT01-KA220-VET-000155534

2023-2025

σύνοψη

QUAHVET

«Η Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση γίνεται ελκυστική μέσω της ποιότητας καθοδήγησης.»

Το QUAHVET είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + διάρκειας 24 μηνών, που υλοποιείται από 6 φορείς προερχόμενους από Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Ελλάδα.

Εστιάζει στην ενημέρωση και παρότρυνση των μαθητών να επιλέξουν για την επαγγελματική τους εκπαίδευση ΙΕΚ και σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά επαγγελματικό περιβάλλον χρειάζονται εργαζόμενοι οι οποίοι θα έχουν τη γνώση να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν νέα μοντέλα και εργαλεία. Η ανάγκη ύπαρξης τεχνικών προσόντων έχει οδηγήσει στην ευρεία ανάπτυξη Οργανισμών Υψηλής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίοι όμως δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε μαθητές και αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στόχοι

Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των επαγγελματιών καθοδήγησης, συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με τις σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βελτίωση των δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των επαγγελματιών καθοδήγησης για την παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής υποστήριξης των μαθητών.

ωφελούμενοι

άμεσα

  • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού ιδιωτικών.
  • Δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς.
  • Καθηγητές-σύμβουλοι καθοδήγησης.

έμμεσα

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου QUAHVET είναι τα παρακάτω:

υλικό

φυλλάδιο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top