Preloader logo

Δικαιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ

Δικαιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Δικαιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης για 699 επιχειρηματικά σχέδια της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.
Ο ενδιάμεσος φορέας επιχειρησιακού προγράμματος, θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και νέες αποφάσεις ένταξης.