Reimagine Distance Learning – Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση

Reimagine Distance Learning – Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση

Η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπήρξε πάντοτε ένα διαχρονικό αίτημα, και μία αρετή παράλληλα για την οποία περηφανεύονται οι χώρες που την έχουν επιτύχει. Και μπορεί τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών να μας δείχνουν ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο, με πολλές/ους Ευρωπαίες/ους να διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη για την επίτευξη του απόλυτου. Την διαμόρφωση εκπαιδευτικών διαδικασιών δηλαδή, που όχι μόνο βασίζονται στην αποδοχή και τον σεβασμό, δύο βασικές αξίες της Εκπαίδευσης, αλλά είναι πλήρως συνυφασμένες με τις μεγάλες αλλαγές που έφεραν τα τελευταία χρόνια, έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να τις ξεπεράσουν.

Μιλώντας για τα χρόνια που πέρασαν, είναι κοινή αποδοχή ότι άλλαξαν κατά πολύ οι ζωές μας. Και μπορεί η δικαιολογία του Covid να μετατρέπεται ταχύτατα σε ένα επικίνδυνο κλισέ, αλλά είναι εν μέρει αλήθεια. Εν μέρει, γιατί κατά την διάρκεια της περασμένης περιόδου πράγματι πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν, πολλά άλλα όμως ξεσκεπάστηκαν. Προβλήματα που μέχρι πρότινος μπορούσαν να μπουν κάτω από το χαλί, μίας κοινωνίας που διψούσε μεν για εξέλιξη, ψάχνοντας όμως τους τρόπους, πολλές φορές δίχως αποτέλεσμα.

Όπως ήταν φυσικό, η εκπαίδευση χτυπήθηκε. Και χτυπήθηκε δυνατά. Σχολεία, Πανεπιστήμια, και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ευρύτερα, έκλειναν το ένα μετά το άλλο, με τα περισσότερα να συναντούν τεράστια αποδοτικά και ποιοτικά προβλήματα στις εξ αποστάσεως πρακτικές. Η απουσία ψηφιακών εργαλείων, εκπαιδευτικών πλατφορμών, ψηφιακών διόδων επικοινωνίας, καθώς και ενός ψηφιακού αρχείου που να περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, έπαιξαν τον ρόλο τους στην ταχύτατη αποσύνθεση μίας ζωτικής ανάγκης του ανθρώπου. Την διαδικασία της μάθησης. Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν η απουσία μίας γενικότερης κουλτούρας και προσέγγισης πάνω στην ψηφιακή εκπαίδευση, αναγκαίο συστατικό για την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών, οι οποίες θα οδηγήσουν με την σειρά τους σε πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, για όλες και όλους.

Επουλώνοντας τις πληγές

Τα προβλήματα είναι προβλήματα, και θα συνεχίσουν να είναι, μέχρι κάποιες/οι να αναλάβουν δράση. Βάση αυτού, και με τη λογική ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να μπει στον πάγο, το “Reimagine Distance Learning” (Reimagine), ήρθε στη ζωή. Ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο εστιάζει στην ένταξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων, με σκοπό την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων, στα οποία η Εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να ανταπεξέλθει.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ¨στρέψει¨ την Εκπαιδευτική διαδικασία προς ψηφιακά μονοπάτια, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και τα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία, βασισμένα όλα στο Instructional Design Methodology, βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες και την ετοιμότητα τόσο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όσο και των Εκπαιδευτικών τους.

Το Instructional Design Methodology παντρεύει την εκπαίδευση με την ψυχολογία και την επικοινωνία, με σκοπό να αναπτύξει την αποτελεσματικότερη Εκπαιδευτική μεθοδολογία, για την αντίστοιχη ομάδα εκπαιδευόμενων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η γνώση που αποκτούν οι μαθητές, προκύπτει μέσα από μεθόδους ειδικά σχεδιασμένες για αυτούς, βοηθώντας τους έτσι να έρθουν σε επαφή και να καταλάβουν καλύτερα το διδασκόμενο αντικείμενο.

Με τα παραπάνω κατά νου, μπορούμε να δηλώσουμε ότι το πρόγραμμα Reimagine Distance Learning δεν ασχολείται μόνο με την κατάρτιση εκπαιδευτικών πάνω στο εκάστοτε ψηφιακό εργαλείο, πρακτική η οποία από την μία θα αναβάθμιζε τις δεξιότητές τους σε συγκεκριμένες πτυχές της ψηφιακής εκπαίδευσης, από την άλλη όμως θα συνέχιζε τον ίδιο φαύλο κύκλο. Ουσία του είναι η ανάπτυξη προσαρμοσμένων μεθοδολογιών, σε συνδυασμό με μία ευρύτερη κουλτούρα στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων.

Παραδοτέα

Ο επαναπροσδιορισμός της Εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν είναι σίγουρα απλή διαδικασία. Το “Reimagine Distance Learning”, μέσω των παραδοτέων του, επιχειρεί ακριβώς αυτό. Από το website του έργου που θα φιλοξενεί τις αντίστοιχες πληροφορίες, μέχρι το Toolkit με το εκπαιδευτικό υλικό και το Πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών, αυτά είναι τα παραδοτέα του “Reimagine Distance Learning”:

 • Διαδικτυακή Πλατφόρμα – Website

Ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας – website του project, που θα αφορά τα εργαλεία και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα εστιάζει σε επαγγελματίες από τον χώρο της ενήλικης εκπαίδευσης, και θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ενδυνάμωσης του δικτύου και της συνεργασίας των εταίρων, καθώς και ως ‘χώρος’ συγκέντρωσης και διαμοιρασμού όλου του εκπαιδευτικού – και μη – υλικού που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Θα εμπεριέχει επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων.

 • Toolkit – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Το Toolkit που θα δημιουργηθεί θα εμπεριέχει πληροφορίες, εργαλεία, και μεθοδολογίες, καθώς και ένα σύνολο καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να εμπνευστούν, και να δημιουργήσουν την κατάλληλη, προς τους ίδιους αλλά και τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτική διαδικασία. Η λειτουργία του εργαλείου θα βασίζεται στις αρχές του Instructional Design Methodology.

 • On-line εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για εκπαιδευτικούς)

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ψηφιακής μορφής, που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Ο βασικός του στόχος θα είναι να φέρει τους χρήστες σε επαφή με τις βάσεις, τους κανόνες, και τις μεθόδους του Instructional Design. Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι χρήστες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν δημιουργικές και προσβάσιμες από όλους διδακτικές ενότητες, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 30 ώρες, μοιρασμένες σε διαφορετικές ενότητες, οι οποίες και θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων που συμμετέχουν στο ‘Reimagine Distance Learning’.

Target Groups

Η εκπαίδευση και τα ζητήματα που την απασχολούν είναι θέματα, τα οποία αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας. Η Παιδεία θεωρείται αρχή των πάντων και για αυτόν το λόγο, οι ειδικοί στην εκπαίδευση αναζητούν πάντα την καινοτομία. Βάση αυτού υπάρχουν σίγουρα συγκεκριμένοι άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων που σχηματίζουν τα άμεσα target groups του προγράμματος και ακολουθούν παρακάτω:

 • Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Ερευνητές και ειδικοί στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Αναλυτές δεδομένων και πληροφοριών.
 • Φορείς λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας, σωματεία καθηγητών κλπ.).

Η Σύμπραξη

Πίσω από κάθε μεγάλη αλλαγή, υπάρχουν άνθρωποι με κοινά όνειρα και πιστεύω, οι οποίες/οι ενώνονται, επικοινωνούν, και αναζητούν την εξέλιξη. Το “Reimagine Distance Learning”, αποτελείται από 5 οργανισμούς, προερχόμενους από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

 1. The Regional Trade Union Training Center Craiova – Ρουμανία
 2. p-consulting.gr – Ελλάδα
 3. Solaris – Γερμανία
 4. Cooperativa DENSA – Ιταλία
 5. UN-LAB – Ιταλία

Η Αρχή

Το πρόβλημα έχει οριστεί, καθώς και το σχέδιο επίλυσής του, και οι απαραίτητοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση: Ξεκινάμε!

 

Μείνετε μαζί μας! Περισσότερα σύντομα!

Scroll to Top