Πολιτική Social-Media

Πολιτική Social-Media 1

Η p-consulting.gr όντας μία εταιρεία I.T. και Πληροφορικής και συμμετέχοντας παράλληλα σε μεγάλο αριθμό projects, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση πολλών λογαριασμών Social Media. Εκτός από τους εταιρικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter και Youtube η p-consulting.gr διαχειρίζεται λογαριασμούς πελατών και συνεργατών της, καθώς και πολλών λογαριασμών Social Media για τα έργα της. Η παρούσα Πολιτική, ορίζει τους τρόπους και τις μεθόδους χρήσης αυτών, καθώς και το περιεχόμενό τους.

Οι εταιρικοί λογαριασμοί Social Media, όπως και οι λογαριασμοί των πελατών της p-consulting.gr, καθώς και οι αντίστοιχοι των projects, προορίζονται αυστηρά και μόνο για χρήση πάνω στο εκάστοτε θέμα και την προώθησή του, και απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθούν για μη σχετικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση των λογαριασμών αυτών από τους διαχειριστές τους, για τις παρακάτω δημοσιεύσεις:

  • Προσωπικού χαρακτήρα,
  • Υβριστικού περιεχομένου,
  • Ακατάλληλων multimedia (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία κλπ.),
  • Δημοσίευση απειλών, ρατσιστικού, σεξιστικού, ή εν γένει προσβλητικού περιεχομένου,
  • Ώθηση σε πρακτικές bullying,
  • Προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων του διαχειριστή, ή τρίτων,
  • Αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών και αρχείων της εταιρείας.

Οι προαναφερθέντες λογαριασμοί Social Media, χρησιμοποιούνται μόνο σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί, και για την προώθηση αυτών. Οι σχετικές δημοσιεύσεις γίνονται πάντα με γνώμονα τον σεβασμό προς τρίτους, άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, και πάντα σε συνεννόηση με τους συνεργάτες-πελάτες, όταν πρόκειται για τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

H p-consulting.gr σέβεται τους άλλους σε οποιαδήποτε διαδικτυακή κοινωνική αλληλεπίδραση.

H p-consulting.gr δεσμεύεται ως προς την συνεχή παρακολούθηση της Ισχύουσας Νομοθεσίας, καθώς και ως προς την εξέλιξη των πρακτικών και μεθόδων της, ώστε να προσφέρει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, για όλες και όλους, εργαζόμενες/ους, αλλά και συνεργάτες/πελάτες της.

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

Scroll to Top