Θεόδωρος Σίνος

Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing του Πανεπιστημίου Πατρών με Δίπλωμα ειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λογιστική μεγάλων επιχειρήσεων.
Πάνω από 7 χρόνια εμπειρία ως οικονομικός αναλυτής, λογιστής και σύμβουλος σε μία πληθώρα υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Πολυετής εργασιακή εμπειρία ως διαχειριστής και σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων για οργανισμούς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και συμπράξεις, αναλαμβάνοντας όλο το φάσμα της διαχείρισης από τη διαδικασία ένταξης έως την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.
Επικοινωνία και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια συνεργασίας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών πάνω στην επιχειρηματικότητα.
Στατιστικός αναλυτής στα πλαίσια συμμετοχής σε οικονομικές αναλύσεις και έρευνες για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και προσώπων χρησιμοποιώντας σύγχρονες και εξεζητημένες μεθόδους και τεχνικές.
Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ανέργων με έλεγχο βιογραφικών, συνεντεύξεις κλπ που είναι ωφελούμενοι προγραμμάτων προκειμένου να προωθηθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Άριστη γνώστη προγραμμάτων Η/Υ όπως το οικονομετρικό πακέτο EViews, στατιστικό πακέτο SPSS, Λογιστικά πακέτα Academia Financials της Data Communication, Κεφάλαιο της Altec κ.α.
Με τις ικανότητες και την εμπειρία που διαθέτει βρίσκεται σε θέση να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα με πολύ υψηλούς προϋπολογισμούς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα δημιουργεί λύσεις σε μία πληθώρα λοιπών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οποίες σχετίζονται με την εξεύρεση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

«…οι επιστημονικές μέθοδοι στην πράξη…»