Το RE-CREW στη Νορβηγία.

Το RE-CREW στη Νορβηγία.

Γιατί το RE-CREW είναι χρήσιμο;

Αν και η πανδημία έχει ήδη περάσει, με τον Π.Ο.Υ. να ανακοινώνει πρόσφατα και επίσημα το τέλος της, οι επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά διακρίνονται σε αρκετές κατηγορίες αλλά ένα από τα σημαντικότερα αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους. Την πεμπτουσία δηλαδή κάθε επιχείρησης.

Σε σχέση με αυτό τον τομέα υπάρχουν διάφορες δυστοκίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργοδότες ή τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και αν προσπαθούσε κάποιος να τα εκφράσει ίσως να έδινε μια σύνοψη των 3 πιο συχνών φαινομένων, όπως τα παρακάτω:

  • Αστοχία στην αξιολόγηση υποψηφίων: Οι επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγηση των υποψηφίων για μια διαθέσιμη θέση. Η σωστή αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και της προσωπικότητας ενός υποψηφίου είναι κρίσιμη για την επιτυχή πρόσληψη. Ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.
  • Υψηλά κόστη πρόσληψης: Η πρόσληψη νέου προσωπικού μπορεί να συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά έξοδα για τις επιχειρήσεις, όπως δαπάνες για διαφημίσεις θέσεων εργασίας, χρόνος και πόροι για την αξιολόγηση των υποψηφίων, και κόστη που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ένταξη του νέου προσωπικού.
  • Χαμηλή επίδραση και αναγνωρισιμότητα: Ένα αδύναμο επιχειρηματικό ή εργοδοτικό branding μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή επίδραση και αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης στην αγορά. Αξιόλογοι υποψήφιοι μπορεί να μη γνωρίζουν την ύπαρξη της επιχείρησης ή να μην έχουν εμπιστοσύνη σε αυτήν λόγω έλλειψης εντυπώσεων και επαφής με το brand.

Πώς όμως τα παραπάνω θα μπορούσαν μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να αντιμετωπιστούν και να αμβλυνθούν;

Τι προσφέρει το RE-CREW;

Ο κοινός στόχος του RE-CREW είναι να βοηθήσει έμπρακτα και αποτελεσματικά τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της στελέχωσης που αναφέραμε, σε κάποια από τα πιο συχνά προβλήματα παραπάνω. Έτσι θα προσφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, online και εντελώς δωρεάν, τα παρακάτω εργαλεία:

  • Οδηγός για προσλήψεις / στελέχωση σε ΜΜΕ: Αυτός ο οδηγός θα παρέχει μια ανάλυση των αναγκών, των εμποδίων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πΜΜΕ κατά τη διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης. Θα περιλαμβάνει συμβουλές, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης από τις πΜΜΕ.
  • Εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης (Digital Assessment Tool – DAT): Το DAT θα είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των υποψηφίων και των εργαζομένων. Θα παρέχει αντικειμενικές και συστηματικές μεθόδους αξιολόγησης που μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας.
  • Οδηγός για εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) : Αυτός ο οδηγός θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες για εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ. Θα περιλαμβάνει τεχνικές και πρακτικές για την ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της στελέχωσης.
  • RE-CREW online εκπαιδευτική πλατφόρμα: Αυτή η online ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης θα παρέχει μαθήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική πρόσληψη και στελέχωση για τις ΠΜΕ και ΜΜΕ. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές, τα εργαλεία και τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας πρόσληψης.

To RE-CREW στη Νορβηγία.

Η p-consulting.gr, μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του, Erasmus+ KA2, έργου RE-CREW συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση στη Νορβηγία, 27 και 28 Ιουνίου 2023. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό Prios, που βρίσκεται στο Steinkjer, της Νορβηγίας. Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου, ήταν καθοριστικής σημασίας. Οι εταίροι, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου αλλά και να σκιαγραφήσουν τα επόμενά τους βήματα.

Μέχρι σήμερα, οι εταίροι έχουν ήδη αναπτύξει το περιεχόμενο του Οδηγού για προσλήψεις/ στελέχωση σε ΜΜΕ. Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε με την p-consulting.gr, και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, να πραγματοποιούν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα από τα τέλη του 2022 μέχρι και τον Απρίλη του 2023. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί!

Οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν ομάδες εστίασης (focus groups), που έλαβαν χώρα κυρίως τον Ιούνιο 2023. Τα focus groups διοργανώθηκαν στην Ελλάδα από την p-consulting.gr, αλλά και σε Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία και Νορβηγία από τους αντίστοιχους εταίρους της σύμπραξης, δίνοντας πρόσθετη αξία στον Οδηγό. Για την ολοκλήρωση του οδηγού, απομένουν οι τελευταίες πινελιές. Μην το χάσετε!

Η RE-CREW online εκπαιδευτική πλατφόρμα, το Εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης και ο Οδηγός για εκπαιδευτές ΕΕΚ, έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσονται. Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης, οι εταίροι προγραμμάτισαν αναλυτικά τα επόμενά τους βήματα για καθένα από αυτά. Το προσχέδιο του περιεχομένου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας θα είναι έτοιμο τέλος Σεπτέμβριου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η p-consulting.gr είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ενότητας που αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για το Εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης (DAT) αλλά και του Οδηγού για εκπαιδευτές ΕΕΚ έχουν δρομολογηθεί και θα αρχίσουν να υλοποιούνται σύντομα. Εσείς θα τα χάσετε;

Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε περισσότερα για όλα αυτά τα χρήσιμα εργαλεία που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας!

Επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου εδώ!

Scroll to Top