η γνώση είναι δύναμη

η γνώση είναι πλούτος

η γνώση είναι ισχύς

η γνώση είναι εξέλιξη

Η p-consulting.gr απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων σας και έχουν ως κυριότερους στόχους:

Να αναπτύξουν τις υπάρχουσες επαγγελματικές τους δεξιότητες

Να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες στην ανάληψη νέων καθηκόντων

Να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις

Νέα

σχετικά με την εκπαίδευση

Στο εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε είναι φανερή η ανάγκη που προκύπτει για προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους μάθησης, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία. Ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης.

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνουμε έμφαση στον κατάλληλο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος έτσι ώστε να δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες για την παρακολούθησή του.

Το πλέγμα των υπηρεσιών μας προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την ανάγκη που προκύπτει από το στάδιο του Εντοπισμού έως την παρακολούθηση της Υλοποίησης.

  • ταξιδεύουμε

  • διαλεγόμαστε

  • μελετάμε

  • σχεδιάζουμε

  • εκπαιδευόμαστε

  • εκπαιδεύουμε

Έργα

σχετικά με την επιχειρηματικότητα