η γνώση
 • είναι δύναμη
 • είναι πλούτος
 • είναι ισχύς
 • είναι εξέλιξη

Στο εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε είναι φανερή η ανάγκη που προκύπτει για προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους μάθησης, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία. Ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης.

 • ταξιδεύουμε

 • ανταλλάζουμε απόψεις

 • μελετάμε

 • σχεδιάζουμε

 • εκπαιδεύουμε

Η π-consulting απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων σας και έχουν ως κυριότερους στόχους:

 • Να αναπτύξουν τις υπάρχουσες επαγγελματικές τους δεξιότητες
 • Να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες στην ανάληψη νέων καθηκόντων
 • Να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνουμε έμφαση στον κατάλληλο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος έτσι ώστε να δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες για την παρακολούθησή του.