2ο newsletter του Έργου Slow Learning featured

Το 2ο newsletter του Έργου Slow Learning

Το Slow Learning είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+, που εστιάζει στην εκπαίδευση καθηγητών πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσουν τις παιδαγωγικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας. Τα άτομα

αναστολή ΕΣΠΑ featured

Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών

Ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών των παρακάτω δράσεων: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους