Ημερίδα : «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: από τη θεωρία στην πράξη»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)) διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: από τη θεωρία στην πράξη». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο μικρό αμφιθέατρο του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστεί το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ), τα δίκτυα των Κοιν.Σ.Επ στην Ελλάδα, καθώς και καλές πρακτικές ενεργών κοινωνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους της οικονομίας.