Ενημερωθείτε για το AIDA και τις δράσεις του!

Ενημερωθείτε για το AIDA και τις δράσεις του!

Διαβάστε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου

Πως ξεκίνησε η ιδέα για το έργο, γιατί επιλέχθηκε η ομάδα των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία για την ανάπτυξη δράσεων σε ό,τι αφορά την ενεργό τους γήρανση, ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης;

Όλα τα παραπάνω αναλύονται στο 1ο Ενημερωτικό Δελτίου του ευρωπαϊκού έργου AIDA Active Aging For the Elderly With ID” , το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου και στην ιστοσελίδα της p-consulting.gr.

 

Σε ποιους απευθύνεται το έργο AIDA;

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Φορείς και οργανισμούς για άτομα με αναπηρία
  • Φορείς και οργανισμούς φροντίδας ηλικιωμένων
  • Εκπαιδευτές στον τομέα της στήριξης και παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  • Ειδικούς στη νοητική αναπηρία
  • Συγγενείς ατόμων με νοητική αναπηρία
  • Ενήλικες με νοητική αναπηρία

 

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τις εξελίξεις του έργου μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

AIDA Facebook: https://www.facebook.com/activeageing.training

AIDA website: https://active-ageing.training/

Scroll to Top