τμήμα mentoring INTGEN

τμήμα mentoring

H π-consulting ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (KA2) INTGEN – Intergenerational Mentoring for Entrepreneurs, πρόκειται να υλοποιήσει το 2ο κύκλο εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και start-ups. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning και θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα μέσω της δημιουργίας ενός business plan!

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 08/03/2017

Στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ανάπτυξη/βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, μέσα από ενέργειες δια βίου μάθησης και mentoring από εν ενεργεία επιχειρηματίες ή επιχειρηματίες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Το Έργο, συνεπώς, αποσκοπεί στην μεταφορά τεχνογνωσίας από γενιά σε γενιά, αξιοποιώντας εργαλεία της δια βίου μάθησης και ειδική πλατφόρμα e-learning που πρόκειται να δημιουργηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος.

Για την υλοποίηση του Έργου θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των mentors και ένα πιλοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης-mentoring των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών, συνολικής διάρκειας 6 μηνών.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών μέσω πλατφόρμας e-learning, το οποίο θα απευθύνεται σε νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες και θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, καλύπτοντας τη δημιουργία start-up επιχειρήσεων και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.τμήμα mentoring

Scroll to Top