2ο τμήμα mentoring INTGEN

H π-consulting ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (KA2) INTGEN – Intergenerational Mentoring for Entrepreneurs, πρόκειται να υλοποιήσει το 2ο κύκλο εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και start-ups. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning και θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα μέσω της δημιουργίας ενός business plan!

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 08/03/2017